Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Hebreaid 13 (8) (NEWYDD)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Y mis hwn rwyn troi at sylwadau Huw Powell Davies yn ei lyfr godidog Emynau Ffydd ac yn benodol yn talu sylw iw fyfyrdod ar emyn T. Rowland Hughes Tydi, a roddaist liw ir wawr Rhif 131 yn Caneuon Ffydd

Dywed yr awdur fod dros drigain mlynedd wedi mynd heibio ers cyfansoddir emyn hwn ar dn iddi hefyd gan Arwel Hughes. Blwyddyn dywyll iawn yn hanes personol Rowland Hughes oedd 1942, yn l Edward Rees yn ei gofiant iddo. Roedd ei afiechyd yn gwaethygu a dim gwellhad ar y gorwel.

Meddyliwch amdano yng nghanol tywyllwch rhyfel byd, yn sn am hud sydd heddiwn crwydro drwyr holl fyd O sylwi ar fyd Duw, maen gweld prydferthwch a thestun cn or galon, ond maen ofni hefyd bod pwerau ar waith sydd yn bygwth mygu hynny. Fe wl Rowland Hughes yn amlwg fod Duw ar waith oi gwmpas. Sonia Paul fel y mae Duw iw weld yn amlwg yn y pethau a greodd on cwmpas. Rhufeiniaid 1:20) Credai Rowland Hughes fel yr Apostol Paul fod gan Dduw bwrpas ar gyfer ei fywyd yntau hefyd, er gwaethaf y boen. Roedd Paul hefyd yn un a wyddai am boen ac am wendid; fe gofiwch am ei ddraenen yn ei gnawd. Ac ef syn dweud bod Duwn ein Diddanu ym mhob gorthrymder, er mwyn i ninnau trwyr diddanwch a gawn ganddo ef, allu diddanur rhai sydd dan bob math o orthrymder (2 Corinthiaid 1:4) Ni fynnai Rowland Hughes fod heb goron ddrain na chur na chroes Er gwaethaf cur a chroes, beiddiwn gredu Fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio er daioni gydar rhai syn ei garu. (Rhufeiniaid 8 :28)

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650