Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

1 Corinthiaid 2 (NEWYDD)

 

Hebreaid 10 (NEWYDD)

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Gobeithio fod pawb a fu oddicartre ar eu gwyliau wedi cael amser da a chyfle i ymlacion llwyr, ac yn awr wedi dychwelyd yn ddiogel ac yn barod am dymor newydd o addoliad a gweithgaredd yn Eglwys Carmel Pontlliw.

 

Fel y gwelwch ar y daflen, maer tymor newydd yn llawn bwrlwm gyda darpariaeth ar gyfer pob oedran, or baban ifanca ir aelod hena. Ga ich cymell chi i fanteisio ar y ddarpariaeth honno, ac mewn cyfnod pan fod gymaint o leisiau yn galw am eich sylw, i osod addoliad ac addysg Gristionogol ar ben eich rhestr.

 

Er ein bod yn y byd, dydy ni ddim or byd ac felly braint yw edrych ar Iesu, Pentywysog a pherffeithydd ein ffydd, a dilyn l ei droed.

 

Cofiwn hefyd am y rhai na fu ar wyliau oherwydd henaint ac afiechyd a siom a gofid a thristwch.

 

Parhawn i weddo drosoch, gan ofyn i Dduw eich helpu ym mhob amgylchiad i bwyso ar Iesu y cryfder sydd yn dal y pwysau i gyd.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650