Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

1 Corinthiaid 2 (NEWYDD)

 

Hebreaid 10 (NEWYDD)

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Mae hin anodd iawn credu bod pedwar deg a naw o flynyddoedd wedi gwibio heibio ers i mi ddechrau fy ngweinidogaeth yng Nghwm Garw.

Maer atgofion o symud ir Cwm ar ddechrau Mis Awst 1970 yn dal yn fyw yn y cof. Roedd hi fel symud i rywle oedd wedi marw, achos roedd popeth bron ar gau, a llawer iawn or glowyr ar eu gwyliau ym Mhorthcawl. Fe gododd cwestiwn yn fy meddwl. Pam ar y ddaear mae Duw wedi fy ngalw i ddod fan hyn o bobman?

Rhaid dweud, o edrych yn l, i ni fel teulu (ar plant yn fach iawn ar y pryd) dderbyn caredigrwydd rhyfeddol o law pobl y Cwm. Aelodau'r Eglwysi a hefyd pobl y gymuned. I weinidog ifanc, cwbl ddibrofiad, fe fu cefnogaeth yr Arglwydd a chefnogaeth y bobl yn amhrisiadwy. Fe welais y pryd hynny, ond heb ei ddeall yn iawn, yr hyn i ni wedi bod yn astudio gyda dau grŵp ar hyn o bryd sef ffrwyth yr ysbryd.

 

Galatiaid 5: 22 - 23.

Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth.

 

Boed i ni, bawb ohonom, ddiolch i Dduw am ei ddaioni ai gariad tuag atom, a gofyn iddo ein helpu i ddatblygu ffrwyth yr ysbryd yn ein bywyd ni.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650