Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

ACTAU 4 (16) (NEWYDD)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Rwyn hoff iawn or Mis yma. Y Gwanwyn yn ei anterth. Lliwiaur blodau, blagur ar y coed. Bywyd newydd wedi dod ir tir. Maer mis yn fy atgoffa hefyd bod bys y cloc yn cerdded - penblwydd arall iw ddathlu a chyfle newydd i ddiolch i Dduw a dweud

Hyd yma y cynorthwyodd yr Arglwydd nyni.

Mae gair Duw hefyd yn ein cynghori i brynu yr amser, a defnyddio bob cyfle a ddaw i ogoneddu enw ein Gwaredwr Iesu Grist.

Golau haul, a sr a lleuad, popeth da a hardd ei lun,
rhyfeddodau mawr y cread, dyna roddion Duw ei hun.

 

Clod i'r Arglwydd, clod i'r Arglwydd,

am bob rhodd i'n cadw'n fyw,
O moliannwn a chydganwn

am mai cariad ydyw Duw.

 

Ffurf a lliw y coed a'r blodau, ffrwythau'r ddaear i bob un,
holl fendithion y tymhorau,dyna roddion Duw ei hun.

 

Dawn i feddwl ac i gofio, dawn yr artist i greu llun,
y pum synnwyr i'w defnyddio, dyna roddion Duw ei hun.

 

Gair y bywyd i'n goleuo, y newyddion da i ddyn,
Crist ein Ceidwad, diolch iddo, dyna roddion Duw ei hun.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650