Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Hebreaid 13 (8) (NEWYDD)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Yn ei lyfr godidog, Emynau Ffydd 2, mae gan Wayne Hughes gyfeiriad at yr emyn

Mor beraidd ir credadun gwan yw hyfryd enw Crist

Rhif 287 yn Caneuon Ffydd.

 

Maen cydnabod pa mor anodd ar brydiau yw cyfleu yr hyn a olyga enwr Iesu ir rhai syn credu ynddo. I berchen ffydd nid oes ond rhaid enwir Iesu ac fe lenwir ei enaid theimladau gwresog wrth fyfyrio ar yr hyn a wnaeth yr Un a wisgodd yr enw sydd i dderbyn pob parch a bri gan ddynion. Testun gofid a phoen i ddilynwyr ffyddlon Iesu yw clywed ei enwn cael ei ddefnyddio fel rheg. Mae clywed y fath beth o enau plant ifanc, hyd yn oed, yn dangos mor bell y crwydrasom o sŵn a dylanwad ei efengyl.

Mae David Charles (yr ieuengaf) wrth gyfieithu emyn enwog John Newton, How sweet the name of Jesus sounds yn llwyddo i gyfleu rhai or bendithion syn eiddo ir sawl sydd, trwy ras, yn anwylo enw unig Waredwr y byd

Maen llaesui boen, yn gwellai glwy, yn lladd ei ofnau trist

Boed i brofiad yr emynydd fod yn brofiad i ninnau hefyd.

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650