Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

ACTAU 4 (16) (NEWYDD)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Mis Mehefin yw mis yr addewidion ym myd natur. Mae tair coeden afalau ac un coeden peren yn ein gardd ni ac erbyn y mis yma, maer blodeuyn wedi ildio ei le i afalau bach anaeddfed. Yn aml mae llawer o rhain yn syrthio ir ddaear, a does neb fel pe byddent yn gwybod pam.

Ond o y siom oi gweld mor amddifad ar lawr, ar gobaith am gynhaeaf toreithiog wedi ildio i ofid a diflastod.

Gwaeth o lawer yw gweld hyn yn digwydd ym mywyd ysbrydol pobl. Cychwyn yn addawol fel dilynwyr Iesu Grist ac yna yn syrthio ar lawr.

Yn wahanol i fyd natur mae Duw yn ei ras yn estyn cyfle arall i rhai sy wedi syrthio. Dyna oedd profiad yr emynydd :-

 

Gras ddaeth 'm traed yn l
i lwybrau'r nefoedd ln;
rhydd gymorth newydd im bob awr
i fyned yn y blaen.

 

 

Diolch mae Duw graslon yw ein Duw ni.

 

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650