Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

 

Undeb Bedyddwyr Cymru

2021

Dyma linc i oedfar Weinidgaeth

Ein Gweinidog, y Parchedig H. Vincent Watkins syn pregethu.

 

 

https://fb.watch/6kvfr4IinQ/

 

============================================================

 

Rhuf 1 ( 16 )

Rhuf 1 ( 16 17) Rhuf 8 ( 31 39 ) Rhuf 12 ( 9 - 21 )

 

Nid oes arnaf gywilydd or Efengyl, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith er iachawdwriaeth i bob un syn credu.

 

I am not ashamed of the Gospel; it is the power of God for salvation to everyone who has faith.

 

I have complete confidence in the Gospel, it is Gods power to save all who believe.

 

Tri peth garwn i chi gofio

1. Byddwch yn falch or Efengyl Be proud of the Gospel.

 

Pawb ohonom wedi dweud neu gwneud neu meddwl rhywbeth syn codi cywilydd arnom.

 

Wir am y Rhufeiniaid Y mae arnoch yr awr hon gywilydd ou plegid

 

Emynydd

Pan for enaid dan ei loes

Wrth atgofio beiau oes

 

Spurgeon

If you knew what was in my heart youd spit in my face.

 

Ond roedd en gallu dweud

I am not ashamed of the Gospel of Christ

 

Greatest understatement of all times

 

Moffat

I am proud of the Gospel

 

Nid pregethu ein hunain ond Crist Iesu yr Arglwydd proud of the Gospel of Christ

 

Gwrthrych teilwng om holl fryd

 

Mor deilwng ywr oen fu farw mewn poen

 

Worthy the lamb that died they cried

To be exalted thus

 

Os Efe gaiff ei le

 

Gallu Duw ar waith dunamis

Dynamite Duw Gallu Duw

Rhowch gyfle iddo ich cadw / codi - Gwaed y Groes syn codi i fyny

I geisio ac i gadw yr hyn a gollasid

 

Cysuro come unto me all ye

Ive moved upstairs - Be patient with me

 

God hasnt finished with you or me or anyone who believes gallu Duw ar waith Be Proud

 

2. Byddwch yn frwd dros yr Efengyl be passionate for the Gospel

Take your lead from the best Iesu Grist

 

All the way to Calvary for you dont be put off by poor disciples those who blow hot and cold

Yn frwd eich ysbryd Fervent / passionate

 

Bod ach calon yn y fusnes Gan y bobl galon i weithio pobl felna yng Ngharmel

 

A pha beth bynnag a wneloch gwnewch or galon megis ir Arglwydd ac nid i ddynion

 

Nid yn oer

O Dduw rho im dy ysbryd

Dy ysbryd ddaw a gwres

 

Some Christians are not only like salt that has lost its savour but like pepper that has lost its pep

 

Eglwys Laodicea am nad wyt nac oer na brwd claear luke warm spiritual state not in process of warming up or cooling down.

 

Be passionate for the Gospel

W orship should be a delight not a duty

Salmist Llawenychais pan ddywedant wrthyf awn i d yr Arglwydd.

 

If religion is worth anything its worth everything

Are you a christian? yes but I dont let it get out of hand.

 

Fanatic one who loves Christ more than you.

A fynnwch chwithe hefyd fyned ymaith? Stand up for Jesus be fervent passionate

 

3. Byddwch yn feiddgar yn yr Efengyl be bold un the Gospel

 

A phan welsant hyder / beiddgarwch Pedr a Ioan wedi bod gyda Iesu gerbron y cyngor Act 4 ( 13)

 

Rhor hyder / beiddgarwch anorchfygol gynt nid ynddynt eu hunain ond yn yr Efengyl

 

Cofiwch pwy i chi - Meibion a Merched y Duw Mawr.

Os yw Duw trosom pwy all fod in herbyn

 

Offeiriad Rumania sefyll i fyny sut oedd en teimlo

Yr ydym nid fe fyddwn neu efallai fyddwn

 

Ond yr ydym yn fwy na choncwerwyr trwy yr hwn an carodd ni.

Dim yn ein gwahanu ni oddiwrth ei gariad

 

Be bold the Lord your God is with you

Im not ashamed Im not dismayed because

Im walking in faith and victory be bold

 

Defensive too long / Go on offensive

 

I have complete confidence in the Gospel

Cant promise you

No OBE MBE

 

Da was da a ffyddlon

 

O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw

Yn llwyr gysegru

 

Byddwch yn falch or Efengyl

Yn frwd dros yr Efengyl

Yn feiddgar yn yr Efengyl

 

Be proud, passionate, be bold

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies


Cliciwch yma i ddarllen Teyrnged ir Parchg D. Islwyn Davies

Gan y Parchg Irfon Roberts

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650