Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

1 Corinthiaid 2 (NEWYDD)

 

Hebreaid 10 (NEWYDD)

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Mis Ionawr, dechrau blwyddyn a degawd newydd. Cyfle i wneud addunedau eto. Haws eu gwneud nau cadw. Gwnes addunedau fil i gerdded y llwybr cul ond methu rwyf oedd profiad yr emynydd. Ymhlith yr addunedau mwya poblogaidd yw - colli pwysau, bwytan iach, cynilo arian, cadwn heini, peidio ysmygu, gwyliau arbennig neu dysgu rhyw sgil newydd.

Ond ir Cristion, dim ond un peth syn rhoi gwir ddedwyddwch a llonyddwch yw dilyn yr Arglwydd yn agosach, ei wasanaethu yn llwyrach ai garu yn fwy angerddol nag erioed or blaen.

Mae dymuniad yr emynydd yn ddymuniad i bob Cristion eleni eto.

Rho fwy o gariad at dy waith, rho fwy o sl bob cam or daith

Ar bethaur tŷ rho fwy o flas y flwyddyn hon rho ras am ras

 Yn Efengyl Ioan, i nin darllen y geiriau rhyfeddol hyn

Ioan 1, (1) Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair. Mae en mynd ymlaen i ddweud rhywbeth mwy rhyfeddol eto Ioan 1, (14) A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd: gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig Fab yn dod oddi wrth y Tad. Duw yn ei Fab wedi dod mor rhyfeddol o agos atom. Wrth ddymuno blwyddyn newydd dda i chi ar ddechrau 2020, gweddaf y bydd i realitir ymgnawdoliad i fod yn rhan o brofiad pob yr un ohonoch.

Newyddion braf a ddaeth in bro

Hwy haeddant gael ei dwyn ar go.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650