Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braint yw eich cyfarch yn Enw ein Harglwydd an Gwaredwr Iesu Grist a datgan, ar ddechrau Blwyddyn Newydd, Hyd yma y cynorthwyodd yr Arglwydd nyni.

 

Beth bynnag yw eich sefyllfa, boed yn dristwch neu lawenydd, gofid neu orfoledd, da yw tystio i eiriau Iesu Nis gadawaf yn amddifad. Wele yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd.

 

A ninnau newydd ddathlur Nadolig a chofio bod Duwr Emaniwel yn ein plith, gweddwn y bydd bod yn ymwybodol oi bresenoldeb yn gysur ac yn gryfder yn y dyn oddi mewn.

 

 

Blwyddyn Newydd llawn bendithion i chi i gyd.

 

 

Vincent Watkins.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies


Cliciwch yma i ddarllen Teyrnged ir Parchg Islwyn Davies

Gan y Parchg Irfon Roberts

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650

GOMER - 'Gweinidogaeth Doniau'

y Parchg D. Islwyn Davies