Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Hebreaid 13 (8)  (NEWYDD)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14 

 

 

Ioan 18 adnod 34   

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Rwy’n hoff iawn o emyn Minimus, “O disgynned yma nawr Ysbryd Crist o’r nef i lawr” sef rhif 588 yn Caneuon Ffydd. Fe fyddwn yn dathlu’r Sulgwyn ym mis Mehefin eleni a chael ein hatgoffa pan mae’r Ysbryd Glân yn disgyn, mae pawb yn gwybod bod hynny wedi digwydd.

Pan ddaeth ar ddydd cyflawniad y Pentecost roedd “sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro” i’w glywed yn llenwi’r lle (Actau 2 ad 1 - 4) ac roedd pawb yn gweld ei ddylanwad wedyn yn eu plith. Yn nhŷ Cornelius “synnodd y credinwyr Iddewig  ...... am fod rhodd yr Ysbryd Glân wedi ei thywallt” (Actau 10:45)

Nid oedd neb heb wybod bod rhywbeth arbennig iawn wedi digwydd yn eu canol ac roedden nhw’n synnu at ddawn yr Ysbryd Glân i wneud gwahaniaeth ac i beri i bobl nad oedden nhw gynt yn rhan o deulu’r ffydd gael ei geni drachefn yn blant i Dduw.

YngNgharmel Pontlliw hiraethwn am yr awel gref a’r tafod tân a gweddďwn gyda’r emynydd

 

 “ O na ddoi’r nefol wynt i chwythu eto.”

 

Daliwn ati i ddisgwyl oddiwrth yr Arglwydd.

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld â’r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch â ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650