Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

Galatiaid 6 (NEWYDD)

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salm 103 (1-5)

 

Myfyrdod 5

 

Mae Dafydd yn gosod bendithion cariad diysgog a thrugaredd (Adnod 4) gydai gilydd a dangos yn glir bod pechod yn ein llusgo i lawr ir pydew, tra bo iachawdwriaeth yn ein dyrchafu ir anrhydedd uchaf drwy ein gwneud yn etifeddion Duw. Mae Iesu yn darlunio hyn yn nameg Y Mab Afradlon. Wedi anwybyddu ei dad a gwastraffu ei arian, maer afradlon yn cael ei hun mewn diflastod llwyr. Roedd wedi suddo mor isel nes y byddai wedi bod yn hapus i lanw ei stumog drwy fwyta bwyd y moch roedd yn cael ei dalu am edrych ar eu hl.

Darlun cywir o fywyd o bechod a sut mae en diraddior pechadur. Mae cof am ddaioni a chariad ei dad yn dod ag ef atoi hun, ac mae en mynd am adre.

Wedi taflu i ffwrdd ei fabwysaeth, mae en dyheu am ddychwelyd i dŷ ei dad fel gwas. Ond yn nychweliad edifeiriol y mab afradlon mae Iesu yn cyflwyno darlun cyffelyb o ras coronog ein Tad Nefol.

Maer tad yn dweud wrth ei weision, Brysiwch! Dewch gwisg allan, yr orau, ai gosod amdano. Rhowch fodrwy ar ei fys a sandalau ar ei draed - oherwydd yr oedd hwn, fy mab, wedi marw, a daeth yn fyw eto; yr oedd ar goll a chafwyd hyd iddo. (Luc 15: 22-24)

Maer wisg orau yn dynodi cyfiawnder wedii gyfrif i Grist; y fodrwy yn symbol o anrhydedd ac awdurdod, fel y derbyniodd Joseff fel dirprwy i Pharo; ar sandalau yn sn am fabwysaeth mewn byd ble roedd caethweision yn cerdded yn droednoeth.

Fel y mab afradlon, rydym ni hefyd wedi dioddef diflastod oherwydd pechod ac wedi haeddu cael ein gwrthod, ond pan ddychwelwn at Dduw mae en ein coroni chariad diysgog a thrugaredd.

Fy enaid, bendithiar Arglwydd.

 

 

Vincent Watkins.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 Gweler isod linc - 10 cyflwyniad Powerpoint llafar - tua  awr yr un - o'r enw Pobl y Beibl 

ar rai o brif gymeriadau'r Beibl gan y Parchg Peter Harries Davies

Dyma'r linc Cymraeg:

https://www.youtube.com/watch?v=uKSdCodJNiA&t=1s

 

Below is a link to 10 Powerpoint presentations 15 mins long called People of the Bible by Revd Peter Harries Davies.

English -

https://www.youtube.com/watch?v=0dm5zHOFWW0&t=39s

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies


Cliciwch yma i ddarllen Teyrnged ir Parchg D. Islwyn Davies

Gan y Parchg Irfon Roberts

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650

GOMER - 'Gweinidogaeth Doniau'

y Parchg D. Islwyn Davies