Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

Os yr Arglwydd ai myn, fe fyddaf wedi treulio un mlynedd ar ddeg fel Gweinidog Carmel diwedd y mis yma. Dyledwr ydwyf.

Rwyf wedi cael y fraint o adeiladu ar y seiliau cadarn iawn a osodwyd gan fy rhagflaenydd, Y Parchg. D. Islwyn Davies, Gweinidog Anrhydeddus Carmel. Rwyf hefyd wedi elwa o gwmni a chyfraniad gwerthfawr Islwyn ac oi gyfeillgarwch cynnes. Mae hynny yn wir hefyd am Beti ar teulu.

Rwyn ffodus iawn i gael y brawd Malcolm Edwards fel ysgrifennydd cwbl ymroddedig, yn cael ei gefnogi yn frwd gan tm da o ddiaconiaid.

Rwyn gallu dweud yn gwbl ddiffuant fy mod yn carur Eglwys yng Ngharmel ac yn diolch ir Gwaredwr am gyfle iw wasanaethu mewn cymdeithas o bobl cariadus a chefnogol.

Hyd yma y cynorthwyodd yr Arglwydd nyni ac yn nerth yr Ysbryd Gln cerddwn ymlaen ir yfory yn gwbl ffyddiog fod Duw on plaid, ac os yw Duw trosom, pwy all fod in herbyn.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650