Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

1 Corinthiaid 2 (NEWYDD)

 

Hebreaid 10 (NEWYDD)

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Maen anodd credu bod Mis Tachwedd y mis du fel y gelwir wedi cyrraedd eleni eto. Mae rheswm digonol am yr enw - y cloc wedii droi yn l - y dyddiau yn fyr - nosweithiau hir a thywyll.

Fel Cristnogion, yr hyn syn goleuor mis ywr ffaith fod gyda ni gyfle bob dydd i ddathlu buddugoliaeth y Groes.

Bu rhyw frwydr rhyfedd iawn ar Galfaria

Cafwyd buddugoliaeth lawn Haleliwia

A dyna syn dod goleuni ir mis du hwn fod gyda ni Waredwr.

Ar Nos Wener 8fed Tachwedd am 6 y.h. fyddwn yn cynnal noson ir teulu cyfan. Tn gwyllt a chŵn poeth. Byddwn yn cofio a dathlu methiant Guto Ffowc. Ie, dathlu methiant rhyfedd o fyd!

I lawer o bobl methiant fu bywyd yr Arglwydd Iesu, ac yntaun cael ei groeshoelio yn ddyn ifanc 33 mlwydd oed. Ond nid dyna ddiwedd y stori fe drodd y felltith yn fendith Cododd Iesu, nos eu trallod aeth yn ddydd.

Ac yng nghanol tywyllwch Mis Tachwedd, da yw cyhoeddi fod Iesu wedi carior dydd, caiff carcharorion fynd yn rhydd. Fel y dywed yr emynydd.

 

Maer brenin yn y blaen, rym ninnau oll yn hy,

ni saif na dŵr na thn o flaen ei harfog lu.

Ymlaen ni awn dan ganu ir lan,

cawn weld ein concwest yn y man.

 

 

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650