Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Rhufeiniaid 12 (NEWYDD)

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

A ninnau ar wynebu tymor newydd o weddon gyson, gwrandor gair a gwasanaethur Gymdeithas, erfyniwn am nerth or uchelder i gyflawni gofynion ein Harglwydd, a dyrchafu yr enw mwyaf mawr erioed a glywyd sn.

Mae yna Eglwys dda yng Ngharmel, gyda llawer o bobl yn ysgwyddo eu cyfrifoldeb i wneud Carmel yn ddinas ar fryn. Ond nid da lle gellir gwell, ac felly ga i annog pawb i ofyn y cwestiwn Arglwydd, beth a fynni Di i mi ei wneud? a bod yn barod i ufuddhau pan ddawr ateb ir cwestiwn.

Eraill a lafuriasant, a ninnau a aethom i mewn iw llafur hwynt.

Wrth ddiolch am y gorffennol, cofiwn taw heddiw ywn gwyliadwriaeth ni.

O dan arweiniad yr Ysbryd Gln, ac yn nerth yr Ysbryd, awn rhagom ir yfory gan gofio

 

Maer gelyn yn gry ond cryfach yw Duw.

 

Cadarnhad or ffaith hynny yw y bydd oedfa fedydd ar fore Sul Medi 16eg am 10.30 y.b. CLOD I DDUW!!

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650