Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Hebreaid 13 (8) (NEWYDD)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

Ar gyfer Neges Mis Mai 2019, rwyf am droi unwaith eto at gyfrol Huw Powell Davies, Emynaur Ffydd ble maen cyfeirio at Emyn Sion Aled, sef Rhif 615 yn Caneuon Ffydd.

O llanwa hwyliau deglwys

Cawn fynd ar fordaith yn yr emyn gwreiddiol hwn, ond nid Cruise er difyrrwch, wedi ei drefnu gan rwy gwmni gwyliau mohono! Eglwys Crist sydd yma ar fyr i hwylio ar lanw ysbryd Duw. Maer ddelwedd o Eglwys Crist fel llong yn un gref iawn ac yn cael ei chynnal trwyr tri phennill. Llong hwyliau yw ein llong, ac mae angen gwynt nerthol arni i lenwii hwyliau ai symud ymlaen. Yn ogystal bod yn llanw i garior llong, mae Ysbryd Duw yn wynt hefyd, sydd yn chwythu lle y myn (Ioan3 :8)

Hwn yn unig all lenwi hwyliaur llong hon, ac mae angen digon ohono.

Cofiwn am Bantycelyn mewn cyfnod cynharach yn dyheu am deimlo awel o Galfaria fryn (494)

a Dafydd William, Llandeilo Fach, yn gofyn am awel o fynydd Seion lle mae Duw, nid yn unig i chwythu arno, ond iw godi i fyny.

O Arglwydd dyro awel, a honnon awel gref (581)

 

Boed ir emyn godidog hwn droi yn weddi are ein gwefusau wrth inni ymbil ar Dduw i anfon eto y nefol wynt ar tafod tn.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650