Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

Dyfynnu o lyfr cyfoethog Iwan Llewellyn Jones, Emynau Ffydd 3, y byddaf y mis yma, gan gyfeirio yn benodol at Emyn rhif 813 yn Caneuon Ffydd. Dyma emyn i eiddor diweddar Barchedig Huw Roberts syn chwalur ffin rhwng y sanctaidd ar seciwlar.

Aeth cenhadu bellach yn waith i griw o bobl ddethol yn hytrach nag yn anadl einioes eglwys, a rhoesom bwyslais afiach ar sicrhau bod cenhadon yn bobl broffesiynol. Nid Duw sydd wedii gyfyngu i le nac amser na sefyllfa nac bobl benodol yw ein Duw ni, ond un sydd ar waith bob amser ar ddawn ganddo i ddefnyddio sefyllfaoedd a phobl gyffredin i ddwyn ei waith i ben. Gall cerdded stryd a mynd i mewn i siop fod yn genhadaeth ir Cristion; gall gweithio mewn swyddfa, siop neu ysgol ag ati, eto fod yn genhadaeth. Dyma union bwynt yr awdur yn yr emyn hwn. Geilw ar Dduw ein sancteiddio a sicrhau bod ein gwaith an gweddi er ei glod.

Maer pedwerydd pennill yn drawiadol

Mewn craig a phwll, ynghanol sŵn
peiriannau a'u byddarol rwn,
rho glywed dy leferydd di:
"Gwnewch hyn er coffa amdanaf fi."

Braint yw bod yn cenhadu dros Iesu ym mha le bynnag y bm ac ym mha le bynnag yn cawn ein hunain.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650