Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Hebreaid 13 (8) (NEWYDD)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

Yn Efengyl Ioan, i nin darllen y geiriau rhyfeddol hyn

 

Ioan 1, (1)

Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair.

 

Mae en mynd mlaen i ddweud rhywbeth mwy rhyfeddol eto

 

Ioan 1, (14)

A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd: gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig Fab yn dod oddi wrth y Tad.

 

Duw yn ei Fab wedi dod mor rhyfeddol o agos atom.

Wrth ddymuno blwyddyn newydd dda i chi ar ddechrau 2019, gweddiaf y bydd i realitir ymgnawdoliad i fod yn rhan o brofiad pob yr un ohonoch.

 

Newyddion braf a ddaeth i'n bro,
hwy haeddent gael eu dwyn ar go',
mae'r Iesu wedi cario'r dydd,
caiff carcharorion fynd yn rhydd.

O llawenhawn, cydlawenhawn
am ddyfod Iesu Grist i'n byd;
efe yw'r Gair, Duw cariad yw,
efe yw'r gobaith inni i gyd:
Halelwia! Llawenhawn, cydlawenhawn
am ddyfod Iesu Grist i'n byd.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650