Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Rhufeiniaid 12 (NEWYDD)

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Cyfeiriaf y mis hwn eto at lyfr godidog Iwan Llewellyn Jones Emynau Ffydd 3 ai sylwadau treiddgar ar emyn 752 yn Caneuon Ffydd.

Mae arnaf eisiau sl i'm cymell at dy waith,
ac nid rhag ofn y gosb a ddl nac am y wobor chwaith,
ond gwir ddymuniad llawn dyrchafu cyfiawn glod
am iti wrthyf drugarhau ac edrych arna'i erioed.

Efelychiad ywr pennill hwn gan Dafydd Jones o Gaio o emyn Saesneg gan Charles Wesley, a bun bennill digon poblogaidd ar hyd y blynyddoedd. Clywir y gosodiad hwn yn aml y dyddiau hyn Does neb yn gwneud dim am ddim heddiw Barner y darllenydd os cywir y gosodiad, ond y mae gan yr Apostol Paul adnod a ddylai ddifrifoli pob un ohonom. Mewn ymgom y mae Timotheus, ei gydweithiwr ifanc. Dywed mai gwraidd pob drwg yw cariad at arian, ac rwyn siŵr na wnaiff neb anghytuno hynny. Mae arian, oi gamddefnyddio, wedi achosi loes ar ben loes at hyd y cenedlaethau. Fodd bynnag, mewn adnod gynharach yn yr un bennod, dywed Paul hyn Y mae cyfoeth mawr mewn bywyd duwiol bodlonrwydd mewnol (1 Timotheus 6:6)

Mae ein cyflwyno ein hunain i Grist ai deyrnas yn golygu nad ydym yn chwilio am unrhyw elw, nac yn gwneud hynny rhag ofn cael ein cosbi gan Dduw. Dengys y cyflwyno ein bod yn fodlon ildior cwbl i Grist, doed a ddl. Awgrymodd y ddiweddar J.W. Jones, Conwy y dylid darllen y ddwy linell gyntaf fel hyn Mae arnaf eisiau sl a chariad at dy waith - dymar reswm Chewch chi ddim sl o gwbl oni bai fod gennych gariad i ddechrau. Unig ddymuniad y Cristion yw dyrchafu cyfiawn glod ir hwn a wnaeth drugarhau ac edrych arna i erioed. Maen rhyfeddod or mwyaf fod Duw yn Iesu Grist wedi cymryd diddordeb ynom, ond dynar gwir. Fen carodd hyd nes ei roi ei hun i farw drosom ar y groes, i gymryd baich ein pechod. Nid oedd yn rheidrwydd arno, ond fe wnaeth, a diolch am hynny.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650