Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

Iago2 Adnod 14  (NEWYDD)

 

 

 

Ioan 18 adnod 34   

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

Rwy’n hoff iawn o emyn W.J.Gruffydd (Elerydd) Rhif 136 yn “Caneuon Ffydd,” ble mae’r awdur yn datgan yn ddiflewyn ar dafod mai Duw yng Nghrist yw creawdwr a chynhaliwr popeth byw. Wrth inni nesau at dymor y gwanwyn gyda byd natur yn deffro o gwsg y gaeaf, mae yna rhamant yn y pennill cyntaf

 

Y mae Duw yn neffro'r gwanwyn, ef yw awdur popeth byw,
a chyhoedda miwsig adar yn y coed mai da yw Duw.

 

Dwed yr haf â'i fwyn diriondeb  am ogoniant mawr yr Iôr,
mae hyfrydwch yn y mynydd, mae cyfaredd yn y môr.

 

Gwelir Duw yn lliwiau'r hydref pan aeddfedo'r cnwd a'r grawn,
mae ei roddion yn y berllan, mae ei wyrth mewn sgubor lawn.

 

Y mae Duw yng ngrym y gaeaf pan fo'r storm dros bant a bryn,
ac fe welir ei ryfeddod pan fo'r llawr dan eira gwyn.

 

Da yw nodi’r pwyslais cyson ar weithgarwch yr Arglwydd yn ystod y tymhorau i gyd, a chydsynio  a’r gytgan –

 

Mae ei Ysbryd yn ymsymud eto dros y cread mawr,
bendigedig fyddo'r Arglwydd, Halelwia nef a llawr!

 

Wrth inni groesawi’r gwanwyn ym myd natur elenio eto, boed i ni weddio a gweithio am wanwyn ysbrydol yn ein tir.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld â’r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch â ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650