Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

Iago2 Adnod 14 (NEWYDD)

 

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Pan o nin blant roeddem yn arfer mynd o amgylch ffermydd yr ardal yn canu ar forer flwyddyn newydd. Un om hoff ganeuon oedd Mae blwyddyn newydd wedi dod a blwyddyn newydd dda. Efallai eich bod yn cofio gweddill y gn.

Un cof arbennig sydd gennyf yw o fynd gyda phlant eraill i ganu yn y fferm drws nesaf in tŷ ni, sef Y Wilesh neu, a bod yn gwbl gywir, Gwenlais Fawr.

Os ywr cof yn iawn, Mrs Roberts ar teulu oedd yn byw yno ar y pryd hynny. Wedi canu, dyma un or teulu yn dod ir drws, a Mrs Roberts yn gwaeddu or cefn Pwy sydd yno? yr ateb a gafodd -Vince y Bantwen ai ffrindiau. A dyma Mrs Roberts yn gwaeddu eto Rhowch bob o geiniog ir bechgyn a chwe cheiniog i Vince. Am eiliad, roeddwn in meddwl fy mod yn canun well nar lleill - ond dyma Mrs Roberts yn ychwanegu - Er mwyn ei fam.

Cofiwn ar ddechrau blwyddyn newydd mai nid oherwydd ein haeddiant ond oherwydd aberth y Crist mae daioni a thrugaredd Duw yn llifo tuag atom ni.

Beth am i ni felly dechrau blwyddyn newydd gyda Duw mewn mawl a chn.

 

O am ddechrau blwyddyn newydd
gyda Duw mewn mawl a chn;
doed yn helaeth, helaeth arnom
ddylanwadau'r Ysbryd Gln:
bydded hon ymysg blynyddoedd
deau law yr uchel Dduw;
doed yr anadl ar y dyffryn
nes bod myrdd o'r meirw'n fyw.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650