Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

1 Corinthiaid 2 (NEWYDD)

 

Hebreaid 10 (NEWYDD)

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Clywir mwy a mwy o sn y dyddiau hyn am bwysigrwydd mesurau iechyd a diogelwch. Rhaid dilyn y canllawiau yn ofalus a sicrhau bod y gofynion hollbwysig yn cael eu bodloni. Mae swyddogion iechyd a diogelwch, or herwydd, wedi mynd yn bobl bwysig. Wrth gymhwysor darlun cyfoes i fyd iechyd a diogelwch eglwys Iesu Grist, cawn ein hatgoffan rymus yn emyn J.J.Williams mair unig un a all sicrhau iechyd a diogelwch y wir eglwys mewn byd o bechod yw trydydd Person y Duwdod Sanctaidd, sef yr Ysbryd Gln. Dymar grym sydd fel petain absennol yn aml on trafodaethau mynych ynglŷn pharhad y dystiolaeth Gristnogol yn ein plith. Pryderwn yn feunyddiol am ein cyflwr truenus a cheisiwn ein gorau glas i sicrhau ffyniant a pharhad y gymdeithas unigryw na welwyd erioed moi thebyg. Ond rywsut, er gwaethaf pob ymdrech i geisio hybu iechyd a diogelwch eglwys y Duw byw, gwelwn hin dirywio ac yn dadfeilio o faen ein llygaid. Beth a wnawn? Galw yn ffyddiog ac yn hyderus ar yr Ysbryd Gln, y swyddog iechyd a diogelwch ysbrydol syn arbenigo mewn troi pechaduriaid yn saint gan rymuso tystiolaeth yr eglwys yn y byd. Fel y gweddo J.J.Williams yn ei emyn (301 yn y Caniedydd) boed i ninnau hefyd atseinio ei weddi.

Arglwydd, gad in henaid deimlo

Cyffyrddiadau dYsbryd Gln

Fel y caffo ein calonnau

Brofi gwres y dwyfol dn

Dyro fendith

A gryfha ein hegwan ffydd.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650