Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Hebreaid 13 (8) (NEWYDD)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

Mae Mis Chwefror wrth y drws ond parhau maer gaeaf. Er taw adeg y Nadolig y buom yn canu cyfieithiad Simon B. Jones o emyn cyfoethog Christina Rossetti, maer geiriau yn dal yr un mor berthnasol wrth inni gamu ir mis bach. Rhif 466 yng nghaneuon Ffydd

 

Ganol gaeaf noethlwm,

Cwynair rhewynt oer,

Ffridd a ffrwd mewn cloeon

Llonydd dan y lloer.

 

’r awdur ymlaen i son am enedigaeth yr Arglwydd Iesu mewn beudy trist, ac yna yn y pennill olaf gofynnir am ein hymateb personol ni i enedigaeth y Ceidwad

Beth a roddaf iddo, llwm a thlawd fy myd?

Pe bawn fugail rhoddwn oraur praidd i gyd;

Pe bawn un or doethion gwnawn fy rhan ddigoll;

Ond pa beth a roddaf? Fy mywyd oll.

 

Gweddwn mai dyna fydd ein hymateb ninnau hefyd wrth ir flwyddyn newydd frasgamu ymlaen, a ninnau yn tystiolaethu gydar emynydd,

 

Iesu annwyl, rwyn dy garu ac yn torrir blwch i gyd.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650