Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Hebreaid 13 (8)  (NEWYDD)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14 

 

 

Ioan 18 adnod 34   

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

A ninnau ar drothwy Gwyl ein Nawdd Sant Dewi, fe’m harweinwyd gan yr Ysbryd i synfyfyrio ar Emyn Cyfoethog Lewis Valentine Rhif 852 yn Caneuon Ffydd

 “Dros Gymru’n gwlad, o Dad dyrchawn gri,

 y winllan wen a roed i’n gofal ni”

Achos tristwch yw fod cyflwr ein gwlad fel ag y mae hi. Wrth gwrs, hawdd gweld bai ar genhedlaeth sydd wedi codi ac sydd eto yn codi, am beidio â dilyn llwybrau y rhai a aeth o’u blaenau, am beidio a pharchu’r etifeddiaeth deg sydd wedi ei throsglwyddo i ni.  Fel y dywed Gerallt Lloyd Owen yn ei gerdd “Etifeddiaeth”

 “Cawsom wlad i’w chadw

Darn o dir yn dyst

Ein bod wedi mynnu byw.”

Peidiwn a gor dristau, peidiwn a beirniadu’r genhedlaeth bresennol; y mae’r pydredd yn y pren ers cenedlaethau er pan ddechreuwyd diystyru “amddiffyn cryf Duw ein Tad Nefol drosom fel cenedl.

Gweddio a dyheu mae Lewis Valentine nid gor dristau a beirniadu, ac mae hynny’n agwedd lawer mwy adeiladol. Mae adlais o hanes Naboth yn colli ei fywyd am iddo beidio ildio ei winllan i’r brenin Ahab. Yn yr emyn hwn bydded i ninnau i ddangos dewrder tebyg wrth ddilyn y Crist byw a gweithio yn ddiflino ac yn ddi ildio yn ei winllan Ef.

O deued dydd pan fo awelon Duw

Yn chwythu eto dros ei herwau gwyw

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld â’r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch â ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650