Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lol a thwyll ywr Nadolig!!!!

 

Bob blwyddyn mae geiriau enwog Ebenezer Scrooge yn llyfr Charles Dickens A Christmas Carol yn dod yn hawsach i gydymdeimlo nhw.

Dw i ddim yn siarad am y Nadolig syn dweud bod Duw wedi dod yn ddyn, bod Ceidwad wedi dod ir byd i ddod goleuni a iachawdwriaeth Duw i ddynion a gwragedd pechadurus

Na, dw in siarad am y ffordd mae Nadolig yn cael ei ddathlu heddi.

Y Nadolig artiffisial o wario, orfwyta ac oryfed.

Y Nadolig syn rhoir lle blaenllaw i farwolaeth twrci nid genedigaeth Ceidwad.

Nadolig felna syn lol a thwyll.

 

Mae Mathew yn son yn ei efengyl am ddoethion a ddaethant or dwyrain, Mathew Pennod 2. Wedi i Iesu gael ei eni ym Methlehem Jwdea yn nyddiau Herod Frenin, doethion a ddaethant or dwyrain i Jerwsalem a holi Ble maer hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon?

Roeddent yn ddoeth am eu bod yn gwrando ar Dduw ac wedi dilyn y seren a dod i geisior Iesu.

Ceisiwch yr Arglwydd y Nadolig hwn gan gofior addewid.

Ceisiwch a chwi a gewch dim ond i chi geisio ach holl galon.

Mae Duw wedi cyflwyno digon o wirionedd yn y Beibl i ni geisio a darganfod fod Iesu yn Geidwad i ni.

Gwnewch yn union fel y doethion a dilynwch y llwybr a osodwyd i chi gan Dduw.

Y llwybr syn datguddio dy fod ti a minnau yn bechadur a taw Iesu yn unig a all dy achub o allu pechod.

Paid rhoi i fyny ond ceisior Arglwydd tra gellir ei gael.

 

 

Vincent Watkins.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies


Cliciwch yma i ddarllen Teyrnged ir Parchg Islwyn Davies

Gan y Parchg Irfon Roberts

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650

GOMER - 'Gweinidogaeth Doniau'

y Parchg D. Islwyn Davies