Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Hebreaid 13 (8) (NEWYDD)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Wrth edrych mas dros y caeau gyferbyn, rwyn gweld arwyddion o fywyd newydd yn y tir. Maer blodau yn gwisgo lliwiau ffres y Gwanwyn, maer coed yn dechrau blaguro, mae na wyn bach yn prancio ar y dolydd. Wedi gaeaf hir, diolch am adnewyddiad ym myd natur.

Mae Mis Ebrill hefyd yn gyfle i ddathlu ein ffydd a son am wyrth arall, sef gwyrth yr Atgyfodiad, a chyfle y Pasg hwn eto i gyhoeddi fod angau wedii lyncu mewn buddugoliaeth ac am fod yr Iesun fyw, byw hefyd fydd ei saint.

 

Eleni, maer wythnos sanctaidd ar Pasg bron ar ddiwedd Mis Ebrill. Cyfle felly i atgoffan hunain an gilydd am yr hanes chwildroadol hwnnw - sef bod yr Iesu wedi cael ei groesawu ar Sul y Blodau, wedi ei groeshoelio ar Ddydd Gwener y Groglith ond ar Sul y Pasg -

 

Cyfodi wnaeth Tywysog Hedd

Gorchfygodd uffern fawr ar bedd

Haleliwia

Y peth pwysig i gofio yw mai

Nid er ei fwyn ei hunain

Y daeth i lawr or nef,

Ei roi ei hun yn aberth

Dros eraill wnaeth efe

 

O am gael gras i ganfod y Pasg hwn gydar Apostol Paul

Yr hwn am carodd i, ac ai dodes ei hun drosof fi.

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650