Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

Hebreaid 13 (8) (NEWYDD)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

I mi, dymar amser gorau or flwyddyn. Maer haf wedi mynd heibio, maer cynhaeaf yn ddiogel yn yr ysguboriau, ac mae pawb yn barod ar gyfer y gaeaf. Ar draws y byd mae gobaith a disgwyl yn yr awyr, ac mae paratoadau o bob math wedi dechrau.

Agorwch unrhyw rhan or Beibl ac fe gewch eich hatgoffa am rhoi a diolchgarwch. Ar dudalennau cynnar Genesis gydai rhodd o blaned newydd brydferth ir ddynoliaeth hyd at y golygfeydd clo yn llyfr Datguddiad, gydar addewid o rhodd o nefoedd newydd a daear newydd. Y maer Beibl yn gwneud yn glir bod ein gorffennol, ein presennol an dyfodol yn rhoddion o lawr creawdwr.

Ac ymhlith y rhoddion i gyd, diolchwn y Nadolig hwn eto am Waredwr cryf ir gwan, a chanwn gydar emynydd

 

Dyma Geidwad ir colledig

Meddyg ir gwywedig rai

Dyma un syn caru maddau i bechaduriaid mawr eu bai.

Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr.

 

Diolch i Dduw am ei rhodd anhraethadwy.  

 

Pa anrheg hoffech chi ei gael y Nadolig hwn?

Byddain dda gwybod bod hin bosibl i gael yr anrheg gorau posibl, anrheg na fedr arian moi brynu.

Anrheg na fydd byth yn mynd ms o ffasiwn.

Anrheg syn siwr o fodloni, oherwydd ei fod yn dod oddiwrth rhywun syn ein caru ac yn gwybod yn union beth sy angen arnom.

Dychmygwch agor parsel yn cynnwys y canlynol

Pwrpas i fywyd, Cariad, Llawenydd, Tangnefedd a Maddeuant

Rhoddodd Duw rhain a mwy, llawer mwy, pan rhoddodd Iesu Grist i fod yn Waredwr i ni.

Os ydych am wybod mwy ymunwch ni y Nadolig hwn.

Fe fydd croeso cynnes yn eich haros.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650