Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

ACTAU 4 (16) (NEWYDD)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Tybed a ydych yn gyfarwydd r cwpled syn dweud -

Maer gaeaf oer yn gyflym ffoi

Ei rawd a ddaeth i ben

Eleni mae hynny wedi bod yn wir, oherwydd nid gaeaf oer yn unig a gafwyd ond gaeaf gwlyb yn ogystal.

Hyfryd felly ydy sylweddoli bod y gwanwyn bellach yn y tir. Mae blodaur tymor hyfryd yma iw gweld ymhobman, au lliwiau yn llonni pob calon.

Pwy a feddyliau, ond ychydig wythnosau yn l, y byddai Duw yn deffror Gwanwyn ar l gaeaf hir a thywyll?

I lawer maen wyrth, ond gwyrth hyd yn oed yn fwy ir Cristion yw profi a datgan gydar emynydd

Cododd Iesu, nos eu trallod aeth yn ddydd.

 

Diolch am gyfle i ddathlur Pasg eleni eto a thystio ir wyrth mwyan bod wrth rodio fel y ddau ar y ffordd i Emmaus, gydar Iesu ar y daith, a blasu grym a gorfoledd dydd yr Atgyfodiad. Maer emynydd yn iawn.

 

Ni allodd angau du, ddal Iesun gaeth

Dim hwy nar trydydd dydd yn rhydd y daeth.

Haleliwia!

 

 

Dymunwn i chi bendithion y Pasg.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650