Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

1 Corinthiaid 2 (NEWYDD)

 

Hebreaid 10 (NEWYDD)

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

Rwyn dwlu ar yr adeg yma or flwyddyn. Mae gymaint o baratoi at y Nadolig. Mae gymaint o gyffro a disgwyl.

Rwyn dwlu ar y goleuadau. Ond yn fwy na dim rwy wrth fy modd yn sŵn y garol ar gn, y doethion ar bugeiliaid wrth ir plant ail adrodd storir Nadolig cyntaf.

Yn efengyl Luc i nin darllen am angel yr Arglwydd yn cyhoeddi genedigaeth Iesu ir bugeiliaid.

Luc 2 adnodau 10 a 11

Yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw ir holl bobl: ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw Meseia yr Arglwydd.

 

Oherwydd, fel y bugeiliaid, yr ydym oll wedi pechu ac yn l am ogoniant Duw. Mae angen Gwaredwr arnom ninnau hefyd. I bawb syn barod i gydnabod eu cyflwr ysbrydol syrthiedig y Nadolig hwn, dyma, yng ngeiriaur emyn, ywr newyddion calonogol

 

Dyma Geidwad ir colledig

Meddyg ir gwywedig rhai

Dyma Un syn caru maddau

I bechaduriaid mawr eu bai.

Diolch iddo, byth am gofio llwch y llawr.

 

Boed bendith arnoch dros ŵyl y Geni a boed i dangnefedd Tywysog Tangnefedd i fod yn brofiad i chir Nadolig yma.

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650