Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

Mae gan y Parchg Iwan Llewelyn Jones yn ei lyfr godidog Emynau Ffydd 3, sef casgliad o fyfyrdodau ar 100 o emynau mwyaf poblogaidd Cymru, gyfeiriad at emyn Rhif 579 yn Caneuon Ffydd. Ti ywr un syn adnewyddu

Fel Iwan, gallaf dystio fod atgofion melys yn dod ir cof wrth gofior awdur Dan Lynn James, Aberystwyth. Fe ges ir fraint o eistedd yn ei ymyl sawl gwaith pan oedd y ddau ohonom yn gwasanaethu ar Gyngor Ysgolion Sul Cymru. Braint oedd ei wrando yn cyfarch ei Arglwydd mewn gweddi. Roedd yn amlwg ei fod yn llawn or Ysbryd Gln ac o ffydd.

Gwaith yr Ysbryd Gln yn y galon ddynol yw swm a sylwedd yr emyn, yn arbennig yn y ddau bennill cyntaf. Ceir adlais o waith yr Ysbryd yn llyfr yr Actau, a hanes y credinwyr yn gweddo am hyder. Ac wedi iddynt weddo, ysgydwyd y lle yr oeddent wedi ymgynnull ynddo, a llanwyd y lle yr oeddent wedi ymgynnull ynddo, a llanwyd hwy oll r Ysbryd Gln, a llefarasant ar Duw yn hy. Actau 4 (31)

Cawn ganur emyn yn ystod y mis rwyn siŵr. Boed i Dduw ein llanw ninnau ar Ysbryd or newydd a rhoddir trydan yn y traed er mwyn i ni fynd yn ei Enw i ddinas a thref a dweud mai Crist byw yw ein Crist ni.

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650