Text Box: Medi / September 2015

Roedd pawb wedi mwynhau ein Swper Diolchgarwch ac fe gasglwyd 500 at waith y B.M.S.

Everyone enjoyed our Harvest Supper and 500 was raised to aid the work of the B.M.S.