Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Text Box: MEHEFIN  2019

Roedd pawb wedi mwynhau ein BBQ a Te prynhawn ar Fehefin 8fed.

Oedfa Deulu yng Ngharmel ar yr 2ail o Fehefin, 2019.