1 Corinthiaid 2 (2)

 

Oherwydd dewisais beidio gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist, ac yntau wedi ei groeshoelio.

 

I made up my mind to forget everything except Jesus Christ and especially his death on the cross.

 

Moffat. I determined among you to be ignorant of everything except Jesus Christ and Jesus Christ crucified.

 

J.B. Phillips You may as well know now that it was my secret determination to concentrate entirely on Jesu Christ.

 

Himself and the fact of his death on the cross.

It was my deliberate decision to know nothing among you except Jesus Christ and Him upon His cross. Barclay

 

Mae pob dewis yn rhoi esgor genedigaeth i ganlyniadau. Ydych chin cofio stori Moses Heb 11 (25)

 

Gwrthododd Moses, wedi iddo dyfu i fyny, gael ei alw yn fab i ferch Pharo, gan ddewis goddef adfyd gyda phobl Duw yn hytrach na chael mwynhad pechod dros dro.

Ydych chin cofio hanes y tri llanc yn llyfr Daniel

 

Daniel 3 (18) Sadrach, Mesach, Abednego na addolwn dy dduwiau, ac nad ymgrymwn ith Ddelw aur geiriau ir Brenin Nebuchodonozor canlyniad ffwrn dn

 

Daniel mynnu gweddo ar ei Dduw ai ffenestri yn agored yn ei ystafell tua Jerwsalem ar waethar gyfraith canlyniad ffair llewod.

 

 

 

Iesu Grist gwneud dewis

Nid er ei fwyn ei hunan y daeth i lawr or Nef

Ei rhoi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth Efe.

 

Ioan yn ei Efengyl Nid oes neb yn ei dwyn oddi arnaf, myfi syn ei rhoi i lawr ohonof fy hun.

 

Cariad mwy na hwn nid oes gan neb, sef bod i un rhoddi ei einioes dros ei gyfeillion

Marw i chi a fi gael byw

 

Pob dewis yn esgor ar ganlyniad

 

Josua 24 ( 15)

Dewiswch i chwi heddiw pa un a wasanaethoch ond myfi, mi am tylwyth a wasanaethwn yr Arglwydd.

 

Mathew 7 (13&14)

Ewch i mewn trwyr porth cyfyng; oherwydd llydan ywr porth ac eang ywr ffordd syn arwain i ddistryw, a llawer ywr rhai syn mynd ar hyd-ddi. Ond cyfyng ywr porth a chul ywr ffordd syn arwain i fywyd, ac ychydig ywr rhai syn ei chael.

 

Oblegid y gair am y groes ffolineb yw ir rhai sydd ar lwybr colledigaeth, ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth gallu Duw ydyw

The choice is yours

 

Rwyn dewis Iesu na ai farwol glwy

Am Iesu Grist ai farwol glwy boed miloedd

Dewis cefnu ar

Many resolutions are like impressions made on the sand, the first wave washes them away.

 

Neges y Nadolig newyddion da Ganwyd i chwi heddiw Geidwad

 

Dewisais beidio gwybod dim ond Iesu Grist ac yntau wedi ei groeshoelio

 

Tramgwydd, ffolineb

 

Roedd Paul wedi ffeindio hin anodd i efengylu yng Nghorinth Sophisticated Corinth ond fe lynodd e at yr un neges Croes Crist Yng Nghroes Crist y gorfoleddaf

 

Nid gwneud i bethe cyffrous ddigwydd oedd gwaith Paul ond argyhoeddi pobl oi hangen am Efengyl. Efengyl o nhwn cael hin anodd iw dderbyn

 

Nid son am y gwyrthiol wnaeth ym mywyd Crist would have pondered to Jews longing for a sign

Nor did he put forward elaborate theories concession to Greeks longing for wisdom.

 

Canlyniad ir dewis

Gallu yr Ysbryd Gln yn cael ei amlygu.

Many of Britains newest churches give exciting evidence that you dont have to be clever, religious or in a privileged social class to understand Gods truth. To humble people Gods spirit tells his secrets and opens His word.

 

B) Gelynion yn ei fychanu

Gelynion yn Eglwys Corinth yn ei ddilorni. Un bach gwan lleferydd gwael. Bodily presence weak speech contemptable.

 

Fel yng nghyfnod Paul mae pobl heddi yn mynnu bod yr Efengyl yn cael ei phregethu yn nhermau y meddwl modern

 

 

Embelished with scholastic learning convincing logic, forensic reasoning and cultured eloquence. Gwrthododd Paul gan ddatgan taw doethineb y byd hwn yw pregethu felly.

 

Pregethu yng ngallu yr Ysbryd Gln ywr galw yr unig allu syn achub.

 

Clever words and new methods are not the key to evangelism

 

 

Uncompromising teaching of the Cross is Chapter 1 (17,23) Gal 6(14) Phil 2 (8)

 

Theme of Apostolic preaching Divine person and atoning work of the Great God and Saviour

 

Cross revolting degrading for Jew and Gentile. True today Emblem of suffering and shame.

 

Dyna ddewis Paul Y Groes

 

I will cling to the old rugged Cross