Text Box: HYDREF 
Autumn 2019

Ein Gweinidog, Parchg H. Vincent Watkins yn cyflwyno siec o £1,500† i Mrs Jayne Evans, rheolwraig Glyn Nest. Fe gasglwyd yr arian drwy wneud taith cerdded noddedig.

Our minister, Revd H. Vincent Watkins presenting a cheque of £1,500† to Mrs Jayne Evans, the matron at† Glyn Nest. The money was raised by doing a sponsored walk.

Dathluír Cynhaeaf.