Hebreaid 10 (35)

Felly peidiwch taflur hyder sydd gennych i ffwrdd

Na fwriwch ymaith eich hyder

Peidiwch felly thaflu eich hyder i ffwrdd

Cast not away therefore your confidence

(Moffat) Now do not drop that confidence of yours.

 

Y Parchedig D I Davies yn dweud yn yr Undeb blynyddoedd yn lyn yr etholiad a gynhaliwyd - doedd neb o'r ymgeiswyr yn brin o hyder.

Hyder yn eu hunain - hyder yn eu pleidiau a'u polisau

 

Nid son am daflu i ffwrdd hyder yn ein hunain mae'r testun. Gormod o hwnnw sy gyda rhai. Darllenwch y cefndir - cyfeirio at hyder yn yr Efengyl y mae - Gair hyder teirgwaith yn y darn. Pobl oedd wedi gorfod dioddef y rhain ar l dod yn Gristnogion - wedi colli hyd yn oed eu heiddo - eto yn gwybod bod ganddynt rywbeth llawer gwell a fyddai'n para byth - bywyd tragwyddol.

Dyddiau'n ddrwg heddiw

Whatever happens - however tough - don't throw away your confidence. Na fwriwch ymaith eich hyder.

 

1) Hyder yn y Gair sydd gennym yw gyhoeddi

 

Gair y ffydd para fydd disglair fel y seren ddydd

 

Gair y bywyd - arwain i ddistryw mae'r byd

 

Ydy ni'n credu'r Gair? Gair ein Duw ni a saif byth

Big bang - where does this leave God?

Nid dadlau yn ei gylch ond gweithredu arno yw'r angen heddiw

 

Mae Dy air yn abl i'm harwain

 

Bwrw dy fara ar wyneb y dyfroedd

 

Na ddiogwn yn gwneuthur daioni canys yn ei iawn bryd y medrwn oni ddiffygiwn

 

Ar y Graig hon yr adeiladaf fy Eglwys

Yr wyf fi gyda chwi bob amser

 

2) Hyder yn y gwaith sy gennym iw gyflawni

 

Hyder yn ein galwedigaeth

 

Cofio pwysigrwydd y gwaith

 

The greatest most glorious calling

 

Remember you are a guest on this planet

 

Doniau gan bawb - God given - on loan - use them in His service

 

Mess ofnadwy yn yr ardd - gormod i un

3 yn gweithio - cyflawni llawer

 

Great wall of China 2,200 miles long - Sut wnaed y gwaith - pob teulu yn cyflawni ychydig o'r adeiladu

 

Nid one man band yw'r Eglwys - one man band yn edrych yn ddwl - swnio'n aflafar

 

People encourage one man band because they don't have to play an instrument themselves - whole orchestra sounds much better

See your work as important - wheel nut tighter or car builder / dish washer or ministers of hospitality

 

 

3) Hyder yn y Crist sy gennym iw anrhydeddu

 

Y Crist Mawr / Y Crist sy'n ddigon

 

Iesu Iesu rwyt Ti'n ddigon

 

Er chwilio'r holl fyd

 

Iolo yn chwilio am laswellt arbennig - any one will not do - Is there a balm in Gilead?

 

Cyfnewidiol ydyw dynion a siomedig yw gyfeillion

Hwn a bery byth yn ffyddlon

 

Gallwn ddibynnu ar yr hwn a roddodd yr addewid - dependable

 

Y Mab Afradlon - siomwyd gan bawb - ond ei Dad

 

 

Fe'm siomwyd i gan ddynion - Dim gan Iesu Grist

 

Ni chollodd neb mor dydd

 

Won't let you down - seeks the best for you

 

 

Tydi sy'n deilwng oll o'm cn

 

Tydi sy'n haeddu'r clod dihalog un

 

Teilwng yw'r Oen - Worthy the lamb - traed o glai

Llestri pridd - to receive honour etc.