Text Box: BLE I NI?

Sut i gyrraedd Carmel Eglwys y Beddywyr, Heol Carmel,

Pontlliw SA4 9EX

Gadewch yr M4 ar cyffordd 47. Dilynwch y ffordd i Bontlliw. Ewch drwyr pentref nes dod ir goleuadau traffig a trowch ir chwith. Maer Eglwys ar y chwith.

 

Os yn dod o Bontarddulais trowch ir dde ar y goleuadau.

Mae yr Eglwys ar y chwith.

 

FE FYDD CROESO MAWR YN EICH AROS.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw