Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Ionawr 2020

 

 

5/1/20:     Mr Alun Bryn

        10.30yb: Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

         3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

12/1/20:   Parchg. Alan Jones

        10.30yb:  Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:  Oedfa  Gymraeg

 

19/1/20:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa Gymun Ddwyieithog

                       ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:  Oedfa  Gymraeg

 

26/1/20:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

        10.30yb:  Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:  Oedfa  Gymraeg

 

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  IONAWR 2020

 

13/1/20:    Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys

    yn ail ddechrau ar ôl gŵyl y Nadolig. (1.30yp)

 

14/1/20:    Cwrs ar ‘Addoli’  7o’r gloch yn y Festri Newydd.

         Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

 

15/1/20:    Ti a Fi – mam a’i phlentyn yn ail ddechrau ar ôl

      gŵyl y Nadolig    

      (Dydd Mercher am 1.00yp a Dydd Gwener 9.30yb)

 

17/1/20:    Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 3.30og yn y Festri Newydd,

    ac yn dilyn am 6og, Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau i’r

      Bobl Ifanc.   Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

 

18/1/20:    Chwaraeon MIC yng Nghaerfyrddin.

 

21/1/20:  2 o’r gloch   Te, sgon a chymdeithas yn y festri

               i gasglu arian tuag at waith “Christian Concern”

 

 

21/1/20:    Cwrdd gweddi’r Diaconiaid, ac yn dilyn, cyfarfod busnes.  7og yn y Festri Newydd.

 

28/1/20   CHWAEROLIAETH.  Am 3 o’r gloch.

                                          Parti Penblwydd

 

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw