Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Mawrth 2018.

 

4/3/18: Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

                10.30yb: Oedfa Deulu Ddwyieithog

                                  i Ddathlu Gŵyl Ddewi.

                  3.30yp: Oedfa Gymun Gymraeg.

 

11/3/18: Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

                 10.30yb: Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

                   3.30yp: Oedfa Gymraeg.

 

18/3/18: Y Bugail Robert Barnes.

                 10.30yb: Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

                  3.30yp: Oedfa Gymraeg.

 

25/3/18: Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

                10.30yb: Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

                  3.30yp: Oedfa Gymraeg.

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS MIS

MAWRTH 2018

 

5/3/18:     Nos Lun: Swper i Ddathlu Gŵyl Ddewi

                             ** 7.00 o’r gloch Festri Carmel.

Mynediad am ddim. Derbynnir rhoddion at waith y BMS.

 

9/3/18:    Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 3.30og yn y Festri Newydd.

Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau – I’r Bobl Ifanc am 6.00og yn y Festri Newydd.

Arweinydd: Parchg. John Derek Rees. (Dydd Gwener)

 

13/3/18:    Dilyniant i’r Cwrs ‘Beth yw Eglwys?’ am 7og yn y Festri Newydd.

Arweinyddion: Parchedigion - John Derek Rees a Paul Smethurst.

 

27/3/18:   Cwrdd gweddi’r Diaconiaid, ac yn dilyn, cyfarfod busnes.

                                   7og yn y Festri Newydd.

 

 

CHWAEROLIAETH – Dydd Mawrth am 2 o’r gloch.

 

5/3/18:    Nos Lun: Swper i Ddathlu Gŵyl Ddewi.

                        ** 7.00 o’r gloch Festri Carmel.

 

13/3/18: Gweithdy Crefft. Beth Carlyle (Pontarddulais)

 

20/3/18: Taith i Israel. Janet Haines (Pen-y-Bont ar Ogwr)

 

 

27/3/18: Gwasanaeth y Pasg. Trefor Coslett Davies (Porthcawl)

 

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw