Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Tachwedd 2017.

 

 5/11/17:   

                       Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb: Oedfa Deulu Ddwyieithog.

          3.30yp:  Oedfa Gymun Ddwyieithog.

Neilltuo Diaconiaid Newydd.

 

12/11/17:         

                         Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

19/11/17: 

                         Mr. Tomos Roberts-Young.

         10.30yb:  Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

26/11/17:          Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS MIS

TACHWEDD 2017

 

 

 10/11/17:   Tân gwyllt a Chŵn poeth, i’r teulu cyfan, am 6.00og

                      ar y lawnt wrth ochr y Festri Newydd.

           Derbynnir rhoddion tuag at waith y BMS.  (Nos Wener).

 

11/11/17:     Dydd Sadwrn am 11og.  Cyfarfod tu fas i Neuadd y Pentre’.  Cysegru Plac/Llechen i gofio'r rhai a gollwyd mewn Rhyfeloedd byd.  Te a pice ar y mȃn yn festri newydd Carmel ar ôl yr oedfa.

 

14/11/17:    Cwrs ‘Beth yw Eglwys’.

                   I ddechrau  am 7og yn y Festri Newydd.

Arweinyddion:  Parchg. John Derek Rees a’r Parchg. Paul Smethurst.

 

24/11/17:    Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau – I’r Bobl Ifanc

                             am 6.00og yn y Festri Newydd.

           Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.  (Nos Wener)

 

Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 4.00og - 5.00og

                                 yn y Festri Newydd.

                Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.         

(Pob Nos Wener ond am nos Wener 10eg – Gweler uwchben)

 

CHWAEROLIAETH.  Am 2 o’r gloch.

 

 7/11/17:     Yr Erlid – Stori: Dr Kate Basse Griffiths, Wűrtemburg/Abertawe.   Heini Griffiths, Abertawe.

 

14/11/17:    Cyfeillgarwch                            Gillian Davies, Llanelli.

 

21/11/17:    Fideo – Y Geni – Efengyl Luc.      Canon John Walters,

                                                                             Abertawe

 

28/11/17:    Blodau Sych i’r Capel.          Margaret Evans, Penyrheol.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw