Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Gorffennaf 2019.

 

 

7/7/19:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

        10.30yb:  Oedfa DEULU Ddwyieithog

          3.30yp:  Oedfa Gymun Gymraeg.

 

 

14/7/19:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

        10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog

                       ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

 

21/7/19:   Mr Clyde Briggs  (Caerfyrddin)

        10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog

                       ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

 

28/7/19:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

        10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog

                       ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  GORFFENNAF 2019

 

Bob Dydd Llun am 1.30 yp Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys

 

 Dydd Mercher 1yp a Dydd Gwener 9.30 yb Ti a Fi. Rhiant a phlentyn. Fe fydd y tymor yn gorffen Gorffennaf 19eg

 

 

9/7/19: Cwrs ‘Sut i rannu’r newyddion da’

              am 7og yn y Festri Newydd.       

 Arweinydd:  Parchedig - John Derek Rees.

 

 

12/7/19: Am 3.30 Clwb plant Ysgol Gynradd.

Am 6og, Cwlwm Carmel –

Cwrs Alffa Iau i’r Bobl Ifanc.

 Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

 

 

 

16/7/19 Cwrdd gweddi’r Diaconiaid, ac yn dilyn, cyfarfod busnes. 7og yn y Festri Newydd.

 

 

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw