Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Medi 2018.

 

 2/9/18:      Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

10.30yb:    Oedfa Gymun Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

 3.30yp:     Oedfa Gymraeg.

                                      

 

 9/9/18:      Cyfarfodydd Pregethu Hanner Blynyddol

                               - Parchg. Alan Jones (Llanelli).

10.30yb:    Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

3.30yp:      Oedfa Gymraeg.

 

 

16/9/18:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

10.30yb:   Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant

               + Oedfa Fedydd.

 3.30yp:     Oedfa Gymraeg.

 

 

23/9/18:     Mr Gerallt Davies (Bore)

                   a Dr Christian Williams [Penclawdd]  

                                       (Prynhawn).

10.30yb:    Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

 3.30yp:     Oedfa Gymraeg.

 

 

30/9/18:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

10.30yb:    Oedfa Deulu Ddwyieithog i Ddiolch am y Cynhaeaf.

 3.30yp:     Oedfa Gymun Gymraeg.

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS MIS

MEDI 2018

 

3/9/18: Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys yn ail-ddechrau ar ôl gwyliau’r haf.

 

4 – 6/9/18: Cynhadledd Ddwyieithog Flynyddol Adran Genhadol Chwiorydd Bedyddwyr Cymru (Zenana) - (Llanbedr Pont Steffan).

 

5 ac 7/9/18: Ti a Fi – mam a’i phlentyn yn ail-ddechrau

 

11/9/18: Cwrs – ‘6 Cham i Garu’ch Eglwys yn Fwy’ am 7og yn y Festri Newydd.       Arweinydd: Parchg. John Derek Rees.

 

12/9/18: Cyfarfod Blynyddol Mudiad y Chwiorydd – Seion Newydd, Treforys. 1.30 a 5.30 y.p.

 

18/9/18: Noson Genhadol yng nghwmni’r Parchg. John Derek yng Ngharmel, Pontlliw am 6.30yh.

 

21/9/18: Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 3.30og a chwrs Alffa Iau i’r bobl ifanc am 6og,. Arweinydd: Parchg. John Derek Rees.

 

25/9/18: Cwrdd Gweddi’r diaconiaid am 7og, ac yn dilyn, cyfarfod busnes.

 

 

1.10.18: Swper Diolchgarwch yn y Festri Newydd am 7yh.

Mynediad am ddim. Derbynnir rhoddion at waith y BMS.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw