Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Medi 2017.

 

 3/9/17:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

  10.30yb: Oedfa Gymun Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

     3.30yp:          Oedfa Gymraeg.

                                

10/9/17:   Cyfarfodydd Hanner Blynyddol –

                   Parchg. Meirion Thomas (Casnewydd).

10.30yb:    Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

3.30yp:      Oedfa Gymraeg.

 

17/9/17:   Mr. Tomos Roberts-Young.

10.30yb:    Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

  3.30yp:    Oedfa Gymraeg.

 

24/9/17:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

10.30yb:    Oedfa Diolchgarwch y Plant - Dwyieithog.

 3.30yp:     Oedfa Gymun Gymraeg.

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS MIS

MEDI 2017

 

 

3/9/17:     Cwrdd Eglwys ar ddiwedd oedfa’r bore.

           Ysgol Sul yn ail-ddechrau ar ôl gwyliau’r haf.

 

5 – 7/9/17:   Cynhadledd Ddwyieithog Flynyddol Adran

                        Genhadol Chwiorydd Bedyddwyr Cymru

                              (Zenana) - (Llanbedr Pont Steffan).

 

 6 ac 8/9/17:       Ti a Fi – mam a’i phlentyn yn ail-ddechrau ar ôl gwyliau’r haf.

 

11/9/17:     Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys yn ail-ddechrau ar ôl gwyliau’r haf.     Pwnc:  Dwylo Agored / Open Hands.

 

12/9/17:   Ffilm – Martin Luther (Grwp Cwrs y Beibl).

 

15/9/17:   Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 3.30

                           yn ail-ddechrau ar ôl gwyliau’r haf.

 

19/9/17:   Noson Genhadol yng nghwmni’r Parchg. John Derek a Mr. Matthew Rees ym Mhenuel, Casllwchwr am 6.30yh.

 

25/9/17:   Swper Diolchgarwch yn y Festri Newydd am 7yh.

       Mynediad am ddim  Derbynnir rhoddion at waith y BMS.

 

29/9/17:   Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau – I’r Bobl Ifanc

                                 yn y Festri Newydd am 6og.

                        Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw