Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Ionawr 2019.

 

 

 6/1/19:     Parchg.  Michelle Romaniw (Bore). 

        Parchg. Carey Jones (Prynhawn).

         10.30yb: Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

13/1/19:    Mr Ifor Hughes.

         10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

20/1/19     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa  Gymun Ddwyieithog

                          ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

27/1/19:    Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  IONAWR  2019


 7/1/19:     Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys

                 yn ail ddechrau ar ôl gŵyl y Nadolig. (1.30yp)

 

 9/1/19:     Ti a Fi – mam a’i phlentyn yn ail ddechrau

                              ar ôl gŵyl y Nadolig

         (Dydd Mercher am 1.00yp a Dydd Gwener 9.30yb).

 

18/1/19:    Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 3.30og yn y Festri Newydd, ac yn dilyn am 6og, Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau i’r Bobl Ifanc.

       Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

 

19/1/19:    Chwaraeon MIC yng Nghaerfyrddin.

 

22/1/19:    Cwrdd gweddi’r Diaconiaid, ac yn dilyn,

               cyfarfod busnes.  7og yn y Festri Newydd.

 

 

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw