Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Medi 2019.

 

1/9/19:        Miss Aldyth Williams (Treforys)

           10.30yb:  Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant

                         Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

                          3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

8/9/19:        Cyfarfodydd Pregethu Hanner Blynyddol

                                         Parchg Robert Thomas

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg

 

15/9/19:     Parchg Rhys Locke

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog  ac Ysgol Sul y Plant.

                        Mr Gerallt Davies

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

22/9/19:     Roger Faulkner (Open Doors)

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

                         Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

29/9/19:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa Deulu i ddathlu’r Cynhaeaf

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg

 

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  MEDI 2019

 

Bob Dydd Llun am 1.30 yp Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys

 

Bob Dydd Mercher 1yp a Dydd Gwener 9.30 yb Ti a Fi. Rhiant a phlentyn

 

3/9/19 – 5/9/19 Cynhadledd Flynyddol Ddwyieithog y Senana

                                        Yn Llambed

 

7/9/19 Taith Cerdded Noddedig yn dechrau am 10.00yb yng Nghwm Ivy

 

10/9/19: Cwrs am 7og yn y Festri Newydd.     

   Arweinydd:  Parchedig - John Derek Rees.

 

13/9/19: Am 3.30 Clwb plant Ysgol Gynradd.

Am 6og, Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau i’r Bobl Ifanc.  Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

 

24/9/19 Cwrdd gweddi’r Diaconiaid, ac yn dilyn, cyfarfod busnes.7og yn y Festri Newydd.

 

30/9/19   Swper Diolchgarwch yn y Festri Newydd am 7yh.

Mynediad am ddim. Derbynnir rhoddion at waith y BMS.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw