Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Awst 2020

 

 

 

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  AWST  2020

 

         

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Yn anffodus ni fydd gweithgareddau nac oedfaon yng Ngharmel Pontlliw yn y dyfodol agos oherwydd y feirws corona.

Cewch wybod pan fyddwn yn ail ddechrau.

 

 

 

 

Yn anffodus ni fydd gweithgareddau nac oedfaon yng Ngharmel Pontlliw yn y dyfodol agos oherwydd y feirws corona.

Cewch wybod pan fyddwn yn ail ddechrau.