Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Tachwedd 2019.

 

 3/11/19:    Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb: Oedfa Gymun Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

10/11/19:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         Sul y Cadoediad.

 10.00yb:     Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

                    Cerdded i Gofeb y Pentref erbyn 11og.

                         (’nol i’r Festri am de/coffi a pice ar y maen).

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

17/11/19:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa Deulu Ddwyieithog (Mr Nigel Davies).

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

24/11/19:   Parchg Aled Maskell

         10.30yb:  Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  TACHWEDD 2019

 

Bob Dydd Llun am 1.30 yp Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys

 

Bob Dydd Mercher 1yp a Dydd Gwener 9.30 yb Ti a Fi. Rhiant a phlentyn

 

8/11/19: Tân gwyllt a Cwn poeth, i’r teulu cyfan, am 6 og

 

 12/11/19:   Cwrs ‘Addoli’ 7og

                         yn y Festri Newydd.

           Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

 

15/11/19:    Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 3.30og yn y Festri Newydd, ac yn dilyn -

        am 6og, Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau i’r Bobl Ifanc.    Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

 

 
26/11/19 : Cwrdd Gweddi’r diaconiaid a chyfarfod busnes. am 7og,

 

CHWAEROLIAETH.  Am 2 o’r gloch.

 

  5/11/19:    Y di-gartref yn Abertawe Paul Mort (Swansea)

 

12/11/19:    O’r Unol Daleithiau i Gymru Lesley Griffin (Gorseinon)

 

19/11/19  Cerddoriaeth Vienna 1750   Parchg Clive Williams

                                              (Craig-cefn-parc)

 

26/11/19:      Basged o Flodau  Margaret Evans (Gorseinon

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw