Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Mawrth 2019.

 

3/3/19:    Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30y.b: Oedfa Deulu Ddwyieithog.

          3.30y.p:  Oedfa Gymun Gymraeg.

 

 

10/3/19:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30y.b:  Oedfa  Ddwyieithog

                           ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30y.p:  Oedfa Gymraeg.

 

 

17/3/19:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30y.b:  Oedfa  Ddwyieithog

                            ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30y.p:  Oedfa Gymraeg.

 

24/3/19:      Canon John Walters

         10.30y.b:  Oedfa  Ddwyieithog

                           ac Ysgol Sul y Plant

           3.30y.p:  Oedfa Gymraeg.

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  MAWRTH  2019


 

Bob Dydd Llun am 1.30 yp Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys

 

Bob Dydd Mercher 1yp a Dydd Gwener 9.30 yb Ti a Fi. Rhiant a phlentyn.

 

4/3/19: Nos Lun: Swper i Ddathlu Gŵyl Ddewi

7 o’r gloch Festri Carmel.    Mynediad am ddim. Derbynnir rhoddion at waith y BMS.

 

12/3/19   Cwrs ‘Sut i rannu’r newyddion da’ am 7og yn y Festri Newydd.     

   Arweinydd:  Parchedig - John Derek Rees.

 

15/3/19:    Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 3.30og.

yn y Festri Newydd, ac yn dilyn am 6og, Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau i’r Bobl Ifanc.

                          Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

 

27/3/19: Cwrdd gweddi’r Diaconiaid, ac yn dilyn, cyfarfod busnes. 7og yn y Festri Newydd.

 

 

CHWAEROLIAETH am 2 o’r gloch.

 

 

 4/3/19:   Dathlu Gŵyl Ddewi – 7 o’r gloch

 

12/3/19:     Casglu dillad i Romania   

   Paula a Gloria Hare     Penllergaer

 

19/3/19:  Caru fy Eglwys yn fwy. 

      Parchg John Derek Rees

 

26/3/19:  Yr Atgyfodiad      

      Trefor Coslett Davies          Porthcawl.

 

 

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw