Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Tachwedd 2018.

 

4/11/18:    Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb: Oedfa  Deulu Ddwyieithog.

          3.30yp:  Oedfa Gymun Gymraeg.

 

11/11/18:          Sul y Cadoediad.

Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog) yn y bore

             a Mr Brian Jones yn y prynhawn.

         10.00yb:  Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

Cerdded i Gofeb y Pentref erbyn 11og.

 (’nol i’r Festri am de/coffi a pice ar y maen).

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

18/11/18:  Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa Gymun Ddwyieithog

                            ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

25/11/18:          Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa Deulu Ddwyieithog Gyda Mr Nigel Davies  

                                                                                     (MIC).

            3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  TACHWEDD   2018


9/11/18: Tân gwyllt a Cwn poeth, i’r teulu cyfan, am 6.00og ar y lawnt wrth ochr y Festri Newydd.

Derbynnir rhoddion tuag at waith y BMS. (Nos Wener).

 

13/11/18: Cwrs ‘6 Cham i Garu’ch Eglwys yn Fwy’ am 6.30og yn y Festri Newydd.

Arweinydd: Parchg. John Derek Rees.

 

16/11/18: Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 3.30og yn y Festri Newydd, ac yn dilyn am 6og, Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau i’r Bobl Ifanc. Arweinydd: Parchg. John Derek Rees.

 

20/11/18: Cwrdd Gweddi’r diaconiaid am 7og, ac yn dilyn, cyfarfod busnes.

27/11/18: Ymweliad y Parchg. Aled Davies i arddangos Adnoddau Ysgol Sul a Deunydd Nadolig 7og hyd at 9og. (Bydd yn gyfarfod cyd-enwadol).

 

 

CHWAEROLIAETH. Am 2 o’r gloch.

6/11/18: Ar Ynys Hud / Fy Mywyd. Parchg. Joe Griffin (Gorseinon).

 

13/11/18: Hanner Ffordd o Gylch y Byd mewn 30 Munud.

                                                  Rosemary Eynon (Pontarddulais).

 

20/11/18: Bywyd Milfeddyg. Gemme Thomas MRCV (Pontlliw).

 

27/11/18: Plant ag Anghenion Arbennig

                                          Helena Thomas (Ysgol Penllergaer).

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw