Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Mehefin 2021

 

 

Bob Dydd Sul fe fydd oedfa ddwyieithog yng Ngharmel am

10.30 y.b.

Fe fydd ysgol Sul yr un amser a’r oedfa, yn y festri, i blant ysgol Gynradd.

 

Yn y prynhawn am 3.30 y.p. fe fydd oedfa ddwyieithog digidol ar Zoom.

 

 

 

Os ydych yn bwriadu bod yn yr oedfa plis cysylltwch i ddweud

 

Neill ai ebostiwch—negeseuon@carmelpontlliw..co.uk

 

Neu ffoniwch

01792 771650

Neu 01792 799944

Neu anfonwch neges 07855634411

 

 

 

 

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  MEHEFIN 2021

 

         

 

Ar hyn o bryd yr unig gweithgarwch yn yr wythnos fydd Dosbarth Beiblaidd

 

 

Fe fydd y dosbarth ar Ddydd Mawrth yn dechrau am ddau o’r gloch y.p.

 

 

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw