Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Mai 2018.

 

 6/5/18:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

10.30yb:   Oedfa Gymun Ddwyieithog

                 ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:    Oedfa Gymraeg. 

 

13/5/18:    Parchg. Ifan George (Llanelli).

         10.30yb:   Oedfa  Ddwyieithog

                        ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:    Oedfa Gymraeg.

 

20/5/18:    Y Sulgwyn:

         10.30yb:      Oedfa Gymun Ddwyieithog Flynyddol Cwrdd

                           Dosbarth Cylch Tregwyr. Capel Noddfa, Garnswllt    

         3.30yp:   Oedfa Gymraeg yng Ngharmel.  

                        Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

 

 

27/5/18:         Mrs Michelle Ronaniw (oedfa’r bore).

                 Parchg. David Jones, Llanelli (oedfa’r prynhawn)

10.30yb:   Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

          3.30yp:    Oedfa Gymraeg. 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS MIS

MAI 2018

 

 

 

2/5/18:      Cyfarfodydd Blynyddol Adran y Chwiorydd

                               (Zenana) Cymru.

         Capel Jerusalem, Neath Road, Briton Ferry. SA11 2DX.

 

 8/5/18:     Cwrs Newydd –  am 7 y.h.

                  ‘5 Cam i Garu’ch Eglwys yn Fwy’.

 

12/5/18:    Taith Cerdded Noddedig Elusennol –

               Treforys/Ynystawe.

           Yn dechrau o Lyn y Fendrod, Llansamlet am 9.30og. 

              Elusen – Multiple Sclerosis.

 

13/5/18 - 19/5/18:  Wythnos Cymorth Gristnogol.

 

18/5/18:    Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd am 3.30og.

         Cwrs Alffa Iau i’r bobl ifanc am 6og,

               yn y Festri Newydd.

     Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw