Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Rhagfyr 2018.

 

2/12/18:     Dr John Aaron (Bore)

Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog) (Prynhawn).

           10.30yb: Oedfa Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

            3.30yp:  Oedfa Gymun Gymraeg.

 

 9/12/18:    Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa ddwyieithog (yn y Festri Newydd)

                                         ac ymarfer Drama’r Geni (yn y capel).

            3.30yp:  Oedfa Garolau Ddwyieithog (yn y capel).

 

16/12/18:  

           10.30yb:  Drama’r Geni gan Blant ac Ieuenctid yr Ysgol Sul      

              3.30yp:  Oedfa i Ddathlu’r Nadolig yng ngofal yr Oedolion  

 

23/12/18:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa deulu ddwyieithog.  (Bore yn unig).

 

25/12/18:   Dydd Nadolig.

           10.00yb:  Oedfa Gymun Ddwyieithog.

            Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog)

 

30/12/18:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa Ddwyieithog.  (Bore yn unig).

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  RHAGFYR   2018


30/11/18:  Ysgol Pontlliw yn ymarfer yn y capel – 1og.

4 & 5/12/18:       Ysgol Pontlliw yn dathlu’r Nadolig yng Ngharmel.

Dydd Mawrth am 1.00og a 6.00og a Dydd Mercher am 1.00og.

 

15/12/18:

    Ymarfer Drama’r Geni am 1.00 o’r gloch yn y Capel, ac yn dilyn

         Parti Nadolig yr Ysgol Sul am 2 o’r gloch yn y Festri Newydd.

 

17/12/18:   Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys –

                              Yr olaf cyn y Nadolig.  Ail ddechrau 7 Ionawr 2018.

 

20/12/18:  

        Oedfa Garolau yng Ngoleuni’r Canhwyllau. -   7og yn y capel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim ‘Ti a Fi’, mam a’i phlentyn - Rhagfyr 26 a 28 ac Ionawr 2 a 4.

Ail ddechrau Dydd Mercher 9fed Ionawr 2019.

 

CHWAEROLIAETH.  Am 2 o’r gloch.

 4/12/18:    Dathlu’r Nadolig.     Parchg. Paul Smethurst (Llanelli).

 

 

 

 

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw