Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Mai 2019.

 

 5/5/19:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa Gymun Ddwyieithog

                          ac Ysgol Sul y Plant.

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

 12/5/19:  Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

19/5/19:   Mr Brian Jones

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

  

26/5/19:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  MAI 2019

 

 

 

Bydd dim Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys ar Ddydd Llun 6ed o Fai  na Llun 27ain o Fai

 

Bydd dim Ti a Fi ar Ddydd Mercher 29ain na Dydd Gwener 31ain o Fai.

 

14/5/19: Cwrs ‘Sut i rannu’r newyddion da’ am 7og yn y Festri Newydd.         Arweinydd:  Parchedig - John Derek Rees.

 

17/5/19: Am 3.30 Clwb plant Yagol Gynradd. Am 6og, Cwlwm Carmel – Cwrs Alffa Iau i’r Bobl Ifanc.  Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees.

 

Mai 12fed – Mai 18fed Wythnos Cymorth Cristnogol.

 

Bore Dydd Sadwrn 18fed o Fai am 10 o’r gloch i ni’n eich gwahodd i frecwast ysgafn yn y festri. Cyfle i gael sgwrs, brecwast hyfryd ac hefyd fe fydd cystadleuaeth bwrdd tenis i oedolion pobl ifanc a’r plant hŷn.

Mae’r tocynnau am ddim ond fe fydd cyfle i rhoi rhodd tuag at Cymorth Cristnogol ar y dydd.

Bore i’r teulu cyfan felly a gobeithio fyddwch yn gallu cefnogi’r fenter yma.

 

 

21/5/19 Cwrdd gweddi’r Diaconiaid, ac yn dilyn, cyfarfod busnes. 7og yn y Festri Newydd.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw