Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Ionawr 2018.

 

 7/1/17:     Parchg. . H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb: Oedfa Gymun Ddwyieithog

                        ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

14/1/17:    Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog

                         ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

21/1/17:    Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa  Deulu Ddwyieithog.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

28/1/17:    Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

         10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog

                        ac Ysgol Sul y Plant.

           3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS MIS

IONAWR 2018

 

 

 8/1/17:       Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys

                   yn ail ddechrau ar ôl gŵyl y Nadolig. (1.30yp)

 

 9/1/17:       ***** Gwirio DBS gyda’r Bugail Huw Roberts yn y festri newydd am 6og.*****

 

 9/1/17:       ‘Beth yw Eglwys’ am 7og yn y Festri Newydd.     Arweinyddion:  Parchedigion John Derek Rees a Paul Smethurst

 

10/1/17:      Ti a Fi – mam a’i phlentyn yn ail ddechrau

                         ar ôl gŵyl y Nadolig

           (Dydd Mercher am 1.30yp a Dydd Gwener 9.30yb).

 

20/1/17:      Chwaraeon yng Nghaerfyrddin. 

 

23/1/17:      Cwrdd gweddi’r Diaconiaid, ac yn dilyn,

                    cyfarfod busnes.  7og yn y Festri Newydd.

 

26/1/17:      Cyfarfod Plant Ysgol Gynradd

                      am 3.30og yn y Festri Newydd.

                Cwlwm Carmel 6 p.m. (Ysgol Gyfun)

           Arweinydd:  Parchg. John Derek Rees. 

 

 

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw