Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Gorffennaf 2018.

 

Oedfaon y Sul –  Mehefin 2018

 1/7/18:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa Ddwyieithog acYsgol Sul y Plant.

            3.30yp:   Oedfa Gymun Gymraeg.

 

 8/7/18:     Mr Tomos Roberts-Young.       

         10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

15/7/18:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa  Deulu Ddwyieithog.

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

22/7/18:   Mr Brian Jones (Abertawe).

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

29/7/18:   Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

 

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS MIS

GORFFENNAF 2018

 

 

 

 

10/7/18:       Cwrs ‘6 Cham i Garu’ch Eglwys yn Fwy’ am 7og.

 

Dim Dosbarth Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys ar ôl Gorffennaf 23ain hyd at Fedi 3ydd.

 

 

Dim Ti a Fi – mam a’i phlentyn ar ôl Gorffennaf 20fed hyd at Fedi 5ed.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw