Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Hydref

 

 

Bob bore Sul fe fydd oedfa ddwyieithog yn y capel yn dechrau am 10.30 a’r un amser fe fydd Ysgol  Sul yn y festri i blant lan hyd blwyddyn chwech.

I ni’n annog plant a phobl ifanc sydd yn yr ysgol Gyfun i ymuno â ni yn yr oedfa.

 

Os ydych yn bwriadu bod yn yr oedfa plis cysylltwch i ddweud

 

Neill ai ebostiwch—negeseuon@carmelpontlliw..co.uk

 

Neu ffoniwch

01792 771650

Neu 01792 799944

Neu anfonwch neges 07855634411

 

 

Bob prynhawn dydd Sul am 3.30 fe fydd oedfa digidol ar Zoom.

Cysylltwch os am fwy o fanylion

 

 

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS

MIS  HYDREF 2020

 

         

 

Ar hyn o bryd yr unig gweithgarwch yn yr wythnos fydd Dosbarth Beiblaidd

 

 

Fe fydd y dosbarth ar Ddydd Mawrth yn dechrau am ddau o’r gloch

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw