Text Box: Ymlaen mis yma

Oedfaon y Sul – Gorffennaf 2017.

 

2/7/17:        Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa Gymun Ddwyieithog

                                       ac Ysgol Sul y Plant.

            3.30yp:   Oedfa Gymraeg.

 

 9/7/17:       Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa  Deulu Ddwyieithog.

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

16/7/17:     Mr Brian Jones (Abertawe)

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant.

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

23/7/17:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

 

30/7/17:     Parchg. H. Vincent Watkins (Gweinidog).

           10.30yb:  Oedfa  Ddwyieithog ac Ysgol Sul y Plant

             3.30yp:  Oedfa Gymraeg.

GWEITHGAREDDAU’R WYTHNOS MIS

GORFFENNAF 2017

 

18/7/17:     Cwrdd gweddi’r diaconiaid, ac yn dilyn,

                          cyfarfod busnes am 7og.

 

Dim Cwrdd Beiblaidd a Chwrdd Gweddi’r Eglwys ar ôl Gorffennaf 24ain hyd at Fedi 4ydd.

 

Dim Ti a Fi – mam a’i phlentyn ar ôl Gorffennaf 28ain hyd at Fedi 6ed.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw