Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Text Box: Mis MEHEFIN 2017
Text Box: Er fod y tywydd yn ofnadwy ddaeth lawer o bobl iír BBQ a te yn y festri. 
Fe gafwyd pawb amser da - yn cael sgwrs a bwyd blasus! 
Diolch i bawb a fuín helpu Brenda.
Text Box: Roedd yn fraint cyflwyno siec I Sian at elusen  ďjac bachĒ o £1,200 yn ein hoedfa deulu.  
Codwyd yr arian drwy gwneud taith gerdded noddedig.