Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Text Box: RHAGFYR 2018

Roedd yn hyfryd i weld Carmel yn llawn i Oedfa Nadolig Ysgol Gynradd Pontlliw. Roedd y plant wedi gwneud eu gwaith yn eithriadol o dda a phawb wedi mwynhau.

Roedd yn hyfryd gweld lawer o blant a fu’n rhan o Ti a Fi yn yr Eglwys.

Oedfa’r Geni gan blant a phobl ifanc yr Ysgol Sul

Yr Oedfa Garolau yng ngolau’r Canhwyllau

Lluniau Sion Corn ar tudalennau

Ti a Fi

 a’r Ysgol Sul