Text Box: Mehefin /June
 2018

Yn ein hoedfa deulu ym mis Mehefin roedd y gweinidog, Parchg Vincent Watkins wedi cyflwyno siec o £1113 i Fiona McDonald ar ran M.S. Society Cymru. Casglwyd yr arian gan noddwyr iír daith cerdded ym Mis Mai. Da iawn bawb!!

In our family service in June, our minister, Revd. Vincent Watkins, presented a cheque for £1113 to Fiona McDonald on behalf of† M.S. Society Cymru. The money was raised by sponsors to the charity walk which we did in May.