Ysgol Sul

I nin cynnal Ysgol Sul bob bore Dydd Sul yn dechrau am 10.30 yb

Mae croeso i blant a phobl ifanc - bob oedran

Text Box: Os nad ydych wedi bod ir Ysgol Sul or blaen neu am amser hir  - dechreuwch y mis yma.

FE FYDDWCH YN SIWR O DDERBYN CROESO MAWR.

Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

 

Nos Wener

 

Unwaith y mis

 

3.30 pm 5 pm Cyfarfod plant

Dosbarth derbyn hyd at Flwyddyn 6

 

1

 

CROESO CYNNES

 

Nos Wener

 

Y Bobl Ifanc

(Ysgol Gyfun)

 

6 pm

 

Unwaith y mis

 

1

 

 

CROESO CYNNES

Daeth Tecwyn y Tedi drwg ir clwb plant

 

 

Diolch i bawb a ddaeth i Gaerfyrddin ir mabolgampau dan do.

Roedd pawb wedi gwneud eu gorau a mwynhau.