Hebreaid 13 (8)

Iesu Grist, yr un ydyw ddoe a heddiw ac yn dragywydd.

Mae Iesu y Meseia yr un fath bob amser, ddoe heddiw ac am byth.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.

 

Mae Iesu Grist yn parar un.

Pa fath o Grist yw dy Grist di a minnau?

Beth yw ei faint ef?

 

Ascribe greatness to our God medd y Beibl. Crist mawr.

 

Mor fawr wyt ti

 

I dont want to be a great preacher but rather to preach a Great Saviour - D Watson

 

Your God is too small

 

Hoff o emyn Titus Lewis

 

Mawr oedd Crist.

Hynod fawr

eithriadol - remarkably great.

 

Mawr yw Iesu yn ei berson

Mawr fel Duw a mawr fel dyn

 

How great - he saved a wretch like me

 

 

Ga i gynnig thema ir bregeth yma - Y Crist syn fwy

 

Iesu Grist yn fwy nag Atgofion ddoe

 

Mathew 17 (2)

Dewch gyda mi i fynydd y Gweddnewidiad

pwy sy na? - hoelion wyth y gorffennol - golden oldies - hits of yesteryear - Top of the Charts

Moses - the greatest of the law givers

Elias - y mwya or proffwydi.

Dau fynydd - dau gawr mewn hanes crefyddol - Cyflawni gorchestion - Iesu Grist yn fwy

 

Mynd yn hyn - Pontlliw - cofio Nhad

 

Ramantur gorffennol - the good old days

Gwna nin debyg ir ffyddloniaid dewrion gynt

Dw i ddim yn dweud bod dim oi le mewn cofio ddoe

Gallu bod yn ysbrydiaeth

 

Dysg im edrych ir gorffennol

 

Esaiah 51

Edrychwch ar y Graig ych naddwyd ohoni ac ar y chwarel llech cloddiwyd.

Edrychwch at Abraham eich Tad.

 

Ysbrydiaeth i fynd ymlaen. Cofio beth i ni o ble i ni wedi dod

Cymun - Y Genedl yn cofio dod yn rhydd o gaethiwed

 

 

Wahanol iawn i ddyheu am yr hyn a fu - ac am fynd yn l.

Y Genedl yn achwyn - tychan - am fynd yn l - Grumbleweeds - cysur caethiwed - yn well na chroes rhyddid

 

 

Genesis 19 (26) = Luke 17 (32)

Iesu Grist Cofiwch wraig Lot

Peryglon mewn edrych yn l - mwy na edrych!!

 

Mae ddoe wedi mynd fy Iesu

Too many historians and not enough prophets.

 

Siarad am ddoe cyrraedd erbyn 5.30 er mwyn cael sedd

Boddi mewn sentiment - hen emynau - ddim yn mynd nawr

Tawelur gydwybod - lovely singing

 

2)Iesu Grist yn fwy nag Argyfwng heddiw

 

Iachau bachgen a chythraul ynddo.

Disgyblion yn methu Am fod eich ffydd chi mor wan

Nid ynddynt ei hunain ond ynddo fe.

Beth amdano ni? Ydyn ffydd nin wan?

Have we made a serious commitment of whole life.

Nid clwb ywr Eglwys - where the degree of commitment depends entirely on personal choice ar convenience - youre in the army now - Byddin yr Iachawdwriaeth

 

Gweld problemau nid posibiliadau maer mwyafrif heddiw.

 

Apostol Paul yn Effesus - gweld posibiliadau - y drws agored - un eang ac effeithiol - 2nd thought

y gwrthwynebwyr

kept at boiling point by the Holy Spirit - Crist yn fwy - tegell yn berwi ar y tn barod ir te

Hen Destament - Elishas servant saw the circling army Elishas faith enabled him to see the hosts of heaven

 

Conserve heddiw ‑ Gwnawn dair pabell

 

 

 

W. Tozer Paths to power

The Church began in power, moved in power, and moved just as long as she had power. When she no longer had power she dug in for safety and sought to conserve her gains. But her blessings were like the Manna - when they tried to keep it overnight it bred worms and stank. Metamorphosis - process of change -

 

Iesu Grist yn fwy nag argyfwng heddiw

 

Joshua 3 (14-16) Offeiriad yn cario arch y cyfamod eu traed yn y dwr - cyn bod yr Iorddonen yn hollti - mynd mor bell ag syn bosibl yna Duw yn symud.

 

3)Iesu Grist yn fwy nag Ansicrwydd yfory

 

Disgyblion Ac aethant yn drist iawn. Meddwl am yfory

 

Maer brenin yn y blaen

 

Dywed wrth Feibion Israel am gerdded rhagddynt

Ni fyrhawyd braich yr Arglwydd

Iesu Grist yr un ydyw ddoe heddiw ac yn dragywydd

Jesus Christ still walks through his world in his power mighty to save and will tomorrow etc

 

394 Caniedydd

Maer Iesun fwy nau rhoddion

Mae Ef yn fwy nai ras;

Yn fwy nai holl weithredoedd

O fewn ac or tu maes

Pob ffydd a dawn a phurdeb

Mi lefa amdanynt hwy

Ond arnoi hun yn wastad

Edrycha in llawer mwy.