Text Box: May 2019

On Saturday 18th May we held something totally different at Carmel!

A breakfast for the whole family, the proceeds going towards “Christian Aid”. Some 50 people came of all ages. Some families from “Ti a Fi” came, the Sunday School and members and friends of Carmel.

Every enjoyed the tasty food and the friendly atmosphere.

Everyone had the chance to play in the Table Tennis competition.

The games were very exciting and it was great to see so many people of all ages participating.

We raised £230 for Christian Aid and I’m sure we will make another breakfast in the future!

Thank you to everyone who supported the venture and everyone who helped on the day.

Ar fore Sadwrn 18fed o Fai fe gynhaliwyd rhywbeth gwahanol iawn i ni yng Ngharmel, sef brecwast i’r teulu cyfan, gyda’r elw yn mynd at “Cymorth Cristnogol.” Da yw nodi fod rhyw bum deg wedi dod ynghyd o bob oedran. Roedd sawl teulu wedi dod o “Ti a Fi”, rhai o’r Ysgol Sul a llawer o aelodau a ffrindiau’r Eglwys.

Roedd pawb wedi mwynhau’r bwyd blasus, a’r awyrgylch hyfryd yn y festri. Roedd cyfle i bawb i ymuno yng nghystadleuaeth bwrdd tenis. Roedd y gemau yn gyffrous iawn - roedd e’n dda i weld cymaint o bobl o bob oed yn cystadlu!

Casglwyd £230 ar gyfer Cymorth Cristnogol.

Diolch i bawb a gefnogodd y fenter ac i bawb oedd wedi helpu. Dw i’n siŵr y byddwn yn paratoi brecwast arall yn y dyfodol!