Text Box: Nadolig / Christmas 2018

Ysgol Gynradd Pontlliw.

Pontlliw Primary school

Christmas Service 2018

Oedfa’r Geni gan blant a phobl ifanc yr Ysgol Sul

Nativity Service  members of the Sunday School

Yr Oedfa Garolau yng ngolau’r Canhwyllau / Candle light Service